Dane 2023, Marec

Dane v Anglicku pre fyzické a právnické osoby. daňový systém Spojeného kráľovstva

Dane v Anglicku pre fyzické a právnické osoby. daňový systém Spojeného kráľovstva

Daňový systém Spojeného kráľovstva platí v celom Spojenom kráľovstve: Anglicko, Škótsko (existujú určité špecifické rozdiely), Wales, Severné Írsko a ostrovné územia vrátane plošín na ťažbu ropy v britských teritoriálnych vodách. Normanské ostrovy, Isle of Man a Írska republika majú svoje vlastné daňové zákony

Na aký typ činnosti sa vzťahuje patent? Patent na IP na rok 2019: povolené činnosti

Na aký typ činnosti sa vzťahuje patent? Patent na IP na rok 2019: povolené činnosti

Podnikanie v Ruskej federácii, ako aj v iných krajinách, zahŕňa prevod určitej sumy do rozpočtu. Výška finančných prostriedkov, ktoré je potrebné zaplatiť, závisí od daňového režimu zvoleného podnikateľom alebo organizáciou. Zistíme, aké možnosti ponúka štát a či je pre jednotlivého podnikateľa výhodné získať patent

VAT: ako skratka znamená, účel dane, sadzby

VAT: ako skratka znamená, účel dane, sadzby

V rámci tohto článku sa uvažuje o dekódovaní a charakterizácii DPH ako jednej z najpopulárnejších daní súčasnosti u nás. Charakterizované sú všetky možné daňové sadzby pre dnešok. Uvádzajú sa možnosti na prechodné obdobie so sadzbou 20 % v roku 2019. Uvádzajú sa konkrétne príklady výpočtu

Časové rozlíšenie dane z príjmov fyzických osôb: výpočet, postup výpočtu, platba

Časové rozlíšenie dane z príjmov fyzických osôb: výpočet, postup výpočtu, platba

V rámci tohto článku sa zaoberáme základnou charakteristikou dane z príjmov fyzických osôb, základom jej výpočtu a využitím daňových úľav. Organizácia účtovníctva. Možnosti platby sú prezentované pre fyzické osoby aj pre individuálnych podnikateľov

Nemecká daň zo mzdy. Priemerná mzda v Nemecku po zdanení

Nemecká daň zo mzdy. Priemerná mzda v Nemecku po zdanení

V rámci tohto článku sa uvažuje o existujúcom systéme zdaňovania miezd v Nemecku. Uvádzajú sa hlavné charakteristiky daní, sadzby, tvorba základu dane. Uvádza sa charakteristika rôznych daňových tried pre výpočet daní

Používanie zjednodušeného daňového systému: systémové funkcie, postup podávania žiadostí

Používanie zjednodušeného daňového systému: systémové funkcie, postup podávania žiadostí

Tento článok skúma charakteristiky najpopulárnejšieho daňového systému – zjednodušene. Uvádzajú sa výhody a nevýhody systému, podmienky aplikácie, prechod a zrušenie. Pre rôzne predmety zdanenia sa berú do úvahy rôzne sadzby

TC RF Kapitola 26.1. Systém zdaňovania poľnohospodárskych výrobcov. Jednotná poľnohospodárska daň

TC RF Kapitola 26.1. Systém zdaňovania poľnohospodárskych výrobcov. Jednotná poľnohospodárska daň

Článok popisuje vlastnosti a nuansy daňového systému pre poľnohospodárskych výrobcov. Dané sú pravidlá prechodu na tento systém, ako aj požiadavky na daňovníkov. Uvádzajú sa pravidlá pre výpočet dane a účtovanie príjmov a výdavkov

Ako predať byt bez daní: legálne spôsoby, ako sa vyhnúť plateniu dane

Ako predať byt bez daní: legálne spôsoby, ako sa vyhnúť plateniu dane

Článok hovorí, ako predať byt bez dane. Hlavné spôsoby sú uvedené na získanie úplného oslobodenia od dane z príjmov fyzických osôb alebo zníženia základu dane. Existujú prípady, keď je potrebné preniesť vyhlásenie a iné dokumenty na oddelenie Federálnej daňovej služby

Čo je to zrážka z majetku, kto má na ňu nárok a ako ju vypočítať? Článok 220 daňového poriadku Ruskej federácie. odpočty dane z nehnuteľnosti

Čo je to zrážka z majetku, kto má na ňu nárok a ako ju vypočítať? Článok 220 daňového poriadku Ruskej federácie. odpočty dane z nehnuteľnosti

Rusko je štát, v ktorom majú občania veľa práv a príležitostí. Napríklad takmer každý občan Ruskej federácie má právo na odpočet majetku. Čo to je? Za akých podmienok je možné ho vydať? Kam sa obrátiť o pomoc?

Zoznam dokladov na odpočet dane za byt. Odpočet nehnuteľnosti pri kúpe bytu

Zoznam dokladov na odpočet dane za byt. Odpočet nehnuteľnosti pri kúpe bytu

Opravu odpočtu dane pri kúpe nehnuteľnosti v Rusku sprevádza značné papierovanie. Tento článok vám povie, ako získať odpočet pri kúpe domu. Aké dokumenty bude potrebné pripraviť?

Odpočet dane pri narodení dieťaťa: žiadosť, kto má nárok na odpočet, ako získať

Odpočet dane pri narodení dieťaťa: žiadosť, kto má nárok na odpočet, ako získať

Narodenie dieťaťa v Rusku je udalosť, ktorú sprevádza určité množstvo papierovania. Rodičia získavajú osobitné práva pri dopĺňaní rodiny. Napríklad na odpočet dane. Ako ho získať? A ako sa to vyjadruje? Odpoveď hľadajte v tomto článku

Kto môže získať daňový odpočet: kto má nárok, dokumenty, ktoré treba dostať

Kto môže získať daňový odpočet: kto má nárok, dokumenty, ktoré treba dostať

V tomto článku je vysvetlené, kto môže získať daňový odpočet, ako aj to, aké typy refundácií existujú. Poskytujú sa dokumenty, ktoré bude potrebné pripraviť na získanie akéhokoľvek druhu tejto výhody. Opisuje ťažkosti, ktoré vznikajú pri vykonávaní odpočtu

Daň z výhier v lotérii v Rusku: koľko sa zdaňuje výhry

Daň z výhier v lotérii v Rusku: koľko sa zdaňuje výhry

Článok vysvetľuje, ako sa vypočítava a platí daň z výhier v lotérii. Uvádzajú sa základné pravidlá vyhotovenia priznania, ako aj miery zodpovednosti za priestupky súvisiace s platením poplatku alebo podávaním hlásení

Ako sa vyhnúť daniam: legálne spôsoby zníženia výšky dane

Ako sa vyhnúť daniam: legálne spôsoby zníženia výšky dane

Článok hovorí, ako podnikateľom a jednotlivcom obchádzať dane. Uvádzajú sa pravidlá zníženia dane z nehnuteľností, dane z príjmov fyzických osôb a iných druhov poplatkov. Uvádza pravidlá znižovania daňového zaťaženia vlastníkov firiem alebo fyzických osôb podnikateľov

Ako zaplatiť daň z predaja auta?

Ako zaplatiť daň z predaja auta?

Daňové záväzky v Rusku vyvolávajú veľa otázok. Najmä ak ide o predaj nehnuteľnosti. Tento článok vám povie všetko o daniach spojených s predajom áut

Komunálny dlh je Koncepcia, správa a údržba, reštrukturalizácia

Komunálny dlh je Koncepcia, správa a údržba, reštrukturalizácia

Dlh obce sú dlhové záväzky obce v úhrne. Patria sem aj záruky vydané iným dlžníkom. V našom článku sa budeme zaoberať pojmom komunálneho dlhu, štruktúrou, typmi, reštrukturalizáciou a dotkneme sa aj otázok údržby a riadenia

Vrátenie dane z príjmov: dôvody, vyplnenie priznania a potrebné doklady

Vrátenie dane z príjmov: dôvody, vyplnenie priznania a potrebné doklady

Ako viete, základná sadzba dane z príjmu je rovnako ako doteraz trinásť percent a podľa tejto sumy sa počíta s platbou dane z príjmu fyzických osôb. Existuje však niekoľko prípadov, v ktorých môžu platitelia vrátiť časť alebo celú prevedenú sumu zo mzdy, ak majú všetky dôvody na zrážku

Dopravná daň v Krasnojarsku: sadzby, výhody, postup a platobné podmienky

Dopravná daň v Krasnojarsku: sadzby, výhody, postup a platobné podmienky

Za to, že občan alebo organizácia vlastní auto, musíte zaplatiť. Pre nikoho to nie je tajomstvo. Tento článok bude hovoriť o dani z dopravy v Krasnojarsku. Ako to vypočítať? Aké výhody sú dostupné v tomto regióne?

Zrážka na 3 deti: postup, potrebné doklady a určenie sumy

Zrážka na 3 deti: postup, potrebné doklady a určenie sumy

V Rusku má obyvateľstvo obrovské množstvo jedinečných práv. Ale nie každý o nich vie. A nie každý chápe, ako ich implementovať. Dnes nás bude zaujímať odpočet na 3 deti. Čo je toto? Kto má naň nárok? Ako môžem požiadať o takúto dávku? Odpovede na všetky tieto a ďalšie otázky sú uvedené nižšie. Prax ukazuje, že pochopenie príslušnej témy nie je ťažké

Žiadosť o odpočet dane: popis, postup vypĺňania, potrebné údaje

Žiadosť o odpočet dane: popis, postup vypĺňania, potrebné údaje

Odpočet dane je právom mnohých ruských občanov. Nie každý si to ale vie zariadiť. Tento článok bude hovoriť o získaní daňových odpočtov v konkrétnom prípade. Čo je k tomu potrebné? S akými ťažkosťami sa občania stretávajú?

Priznanie 3 dane z príjmu fyzických osôb pri predaji auta

Priznanie 3 dane z príjmu fyzických osôb pri predaji auta

Každý majiteľ auta by mal vedieť, kedy a kto vyhotovuje priznanie k dani z príjmu pre 3 osoby pri predaji auta. V článku sú uvedené pravidlá vypĺňania a termíny podávania tohto typu hlásenia. Uvádza spôsoby zostavenia a odoslania dokumentu

Špeciálny daňový režim: zjednodušený daňový systém

Špeciálny daňový režim: zjednodušený daňový systém

V Rusku existuje niekoľko daňových režimov. Tento článok sa zameria na osobitný daňový režim – USN. Všetky údaje sú uvedené s najnovšou legislatívou

Koľko platiť ročne za IP: dane a poistné, postup pre časové rozlíšenie

Koľko platiť ročne za IP: dane a poistné, postup pre časové rozlíšenie

Rozhodnúť sa založiť a viesť vlastný biznis nie je ľahká úloha. Aby ste sa vyhli problémom s regulačnými orgánmi, musíte si vopred preštudovať svoje povinnosti ako individuálny podnikateľ. Aké dane a poplatky musí platiť živnostník? Poďme sa na to v článku pozrieť bližšie

Daňový kód, čl. 220. Odpočítanie dane z nehnuteľností

Daňový kód, čl. 220. Odpočítanie dane z nehnuteľností

Pravidlá, v súlade s ktorými sa odvádzajú povinné príspevky do rozpočtu, stanovuje daňový poriadok. čl. 220 definuje množstvo zvýhodnených podmienok pre subjekty. Určujú sa v závislosti od špecifík odpočtov a okolností vzhľadu predmetu zdanenia

Oslobodenie od prepravnej dane: správne oslobodenie od dane, podmienky na získanie, potrebná dokumentácia, pravidlá registrácie a právne poradenstvo

Oslobodenie od prepravnej dane: správne oslobodenie od dane, podmienky na získanie, potrebná dokumentácia, pravidlá registrácie a právne poradenstvo

Začiatkom roka 2018 sa na nete objavila fáma o oslobodení od prepravnej dane pre všetky kategórie občanov. Nejde o nič iné ako o nedorozumenie, keďže dopravná daň sa vzťahuje na povinné platby, platí sa raz ročne a jej výška závisí od regiónu bydliska a výkonu vozidla

Lotériová daň. Percento dane z výhry v lotérii

Lotériová daň. Percento dane z výhry v lotérii

Článok sa zaoberá nasledujúcimi otázkami: je potrebné platiť daň z výhier v lotérii, aká je sadzba dane z výhier v lotérii, kto, kedy a ako má platiť dane z lotérie

Mzdový fond a jeho zloženie

Mzdový fond a jeho zloženie

Mzdový fond sú finančné prostriedky organizácií vynaložené na mzdy, bonusy a dodatočné stimuly pre zamestnancov za konkrétne časové obdobie

Daňové priznanie (FTS)

Daňové priznanie (FTS)

Koncepcia vyhlásenia pre Federálnu daňovú službu odhaľuje čl. 80 NK. Tento dokument slúži ako akási správa platiteľa o jeho záväzkoch voči rozpočtu

Daňová sankcia je Pojem a typy. Daňové delikty. čl. 114 Daňového poriadku Ruskej federácie

Daňová sankcia je Pojem a typy. Daňové delikty. čl. 114 Daňového poriadku Ruskej federácie

Legislatíva ukladá organizáciám a jednotlivcom povinnosť odvádzať povinné príspevky do rozpočtu. Ak tak neurobí, hrozí mu daňové sankcie

Tovar podliehajúci spotrebnej dani je uznaný Zoznam tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

Tovar podliehajúci spotrebnej dani je uznaný Zoznam tovaru podliehajúceho spotrebnej dani

Spotrebné dane sú druhom nepriamych daní. Vyberajú sa od platiteľov, ktorí vyrábajú a predávajú určité kategórie výrobkov. Spotrebné dane sú zahrnuté v cene tovaru a podľa toho sa prenášajú na konečného spotrebiteľa

Ako a kde zistiť daňový dlh?

Ako a kde zistiť daňový dlh?

Mnohí občania moderných krajín majú otázku: ako zistiť daňový dlh? Ak ste nikdy nedostali oznámenie z daňového úradu, vôbec to neznamená, že ste pred zákonom a štátom čistý. Keďže za vyššie uvedený úkon je zodpovedný každý občan danej krajiny, je potrebné, aby ste sa o svojich dlhoch informovali sami

Dopravná daň: sadzby, platobné podmienky, vyhlásenie

Dopravná daň: sadzby, platobné podmienky, vyhlásenie

Každý majiteľ auta musí zaplatiť daň z vozidla. Článok vysvetľuje, ako sa správne počíta, aké sadzby sa používajú a ako sa poplatok platí. Popisuje všetky zmeny vykonané v roku 2018

Ako zistiť daňové nedoplatky

Ako zistiť daňové nedoplatky

Dane treba riešiť včas. Tento článok vám povie, ako skontrolovať daňový dlh v Rusku

Daňová služba Ruskej federácie: štruktúra a hlavné funkcie

Daňová služba Ruskej federácie: štruktúra a hlavné funkcie

Dane ako centrálna inštitúcia na tvorbu rozpočtových príjmov majú nie tak dlhú históriu (až 200 rokov). Vznik tejto vedy sa odohral v 16. storočí, no svoj hlavný rozvoj získala v Rusku začiatkom 18. storočia

Ako a kde môžem zistiť dlh DIČ?

Ako a kde môžem zistiť dlh DIČ?

V súčasnosti každý vie o existencii daňového systému. Väčšina obyvateľstva navyše svedomito a včas spláca dlžnú sumu, no občas sa stane, že nejaké dlhové záväzky vzniknú. V takom prípade musíte svoj dlh zistiť podľa DIČ

Služobný audit daňových poplatníkov

Služobný audit daňových poplatníkov

Audit od stola je typ kontroly vykonávanej v rámci daňového úradu v súlade s Daňovým poriadkom Ruskej federácie. Tento typ kontroly dokumentácie sa vykonáva na základe daňových priznaní poskytnutých platiteľom, ako aj iných dokladov, ktoré by potvrdili výpočet a zaplatenie dane

Ako vyplniť daň z príjmu fyzických osôb-3? 3-NDFL: vzorová náplň. Príklad 3-NDFL

Ako vyplniť daň z príjmu fyzických osôb-3? 3-NDFL: vzorová náplň. Príklad 3-NDFL

Mnohí občania sa stretávajú s otázkou, ako vyplniť formuláre k dani z príjmu fyzických osôb 3. V skutočnosti je všetko celkom jednoduché, môžete to urobiť sami a zadarmo. Táto publikácia obsahuje odporúčania, ktoré vám pomôžu pochopiť odpoveď na položenú otázku. Najdôležitejšie je pozorne si ich prečítať a riadiť sa nimi

Výška dane z príjmu fyzických osôb v Rusku. Výška odpočtu dane

Výška dane z príjmu fyzických osôb v Rusku. Výška odpočtu dane

Mnohých daňovníkov zaujíma výška dane z príjmu fyzických osôb v roku 2016. Túto platbu pozná snáď každý pracujúci človek a podnikateľ. Preto sa oplatí venovať mu osobitnú pozornosť. Dnes sa pokúsime pochopiť, čo všetko môže súvisieť s touto daňou. Napríklad, koľko presne musíte zaplatiť, kto to má robiť, existujú spôsoby, ako sa vyhnúť tomuto „príspevku“do štátnej pokladnice

Obmedzenia STS: typy, limity príjmu, limity hotovosti

Obmedzenia STS: typy, limity príjmu, limity hotovosti

Každý podnikateľ, ktorý plánuje využiť zjednodušený daňový režim, musí rozumieť všetkým obmedzeniam zjednodušeného daňového systému. Článok vysvetľuje, aké limity sa vzťahujú na tržby za odpracovaný rok, na hodnotu existujúceho majetku a na počet zamestnancov v spoločnosti

Dane pre letné chaty – popis, požiadavky a odporúčania

Dane pre letné chaty – popis, požiadavky a odporúčania

Mnoho ľudí sníva alebo plánuje kúpiť si vlastnú letnú chatu s útulným domčekom a pozemkom, kde by si mohli postaviť malú záhradku alebo rekreačnú oblasť. Získanie takéhoto majetku je pozitívnou a nezabudnuteľnou udalosťou, ale nesie so sebou nielen radosť, ale aj určitú zodpovednosť. V prvom rade musia noví majitelia vedieť, akú daň z letnej chaty majú platiť

Vyplnenie 3-daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb: návod, postup, vzor

Vyplnenie 3-daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb: návod, postup, vzor

Vyplnenie trojčlenného daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb: čo musí daňovník vedieť, aby sa vyhol chybám? Nuansy a vlastnosti správ vo forme 3-NDFL

Daň z výkonu motora: sadzby, vzorec na výpočet

Daň z výkonu motora: sadzby, vzorec na výpočet

Dane v Rusku vyvolávajú medzi daňovými poplatníkmi veľa otázok. Najmä pokiaľ ide o platby daní z výkonu motora. Článok bude o ňom hovoriť. Na čo si dať pozor v prvom rade?

Daňové výhody pre veľké rodiny: typy, dokumenty na získanie a dizajnové prvky

Daňové výhody pre veľké rodiny: typy, dokumenty na získanie a dizajnové prvky

Tí rodičia, ktorí vychovávajú viac ako dve deti, nepochybne potrebujú finančnú podporu. Bez ohľadu na ciele prispievajú k riešeniu demografického problému krajiny. V reakcii na to štát ponúka rodinám s mnohými deťmi určité daňové výhody, no nie všetky ruské regióny takúto iniciatívu podporujú

Ekonomický obsah daní: druhy, princípy zdaňovania a funkcie

Ekonomický obsah daní: druhy, princípy zdaňovania a funkcie

Vyváženosť v prístupoch k riešeniu otázok dopĺňania rozpočtu prostredníctvom výberu daní sa prejavuje vo viacsmernom rešpektovaní záujmov subjektov ekonomickej infraštruktúry. Je to nevyhnutná podmienka pre stabilný rozvoj ekonomických systémov. Odstraňovanie nedostatkov a rizík nadmerného zvyšovania tejto záťaže nie je možné bez pochopenia ekonomického obsahu daní, najmä v kontexte cieľov zameraných na zvýšenie investičnej atraktivity krajiny

Príprava 3-NDFL vyhlásení pre jednotlivcov

Príprava 3-NDFL vyhlásení pre jednotlivcov

Článok popisuje, ako sa zostavuje daňové priznanie k dani z príjmu 3 fyzických osôb pre fyzické osoby. Uvádzajú sa dôvody, prečo by mali občania vypracovať tento dokument. Je uvedená lehota na podanie hlásení a sankcie za porušenie lehoty

Aké dane platí jednotlivec: jemnosť zdaňovania, výška a načasovanie zrážok

Aké dane platí jednotlivec: jemnosť zdaňovania, výška a načasovanie zrážok

Keď sa priblížime k otázke, aké dane by mal jednotlivec platiť, stojí za zmienku, že existuje celý zoznam týchto daní. Väčšina z tohto zoznamu nie je povinná pre každého. Aké dane teda musí jednotlivec bezpodmienečne zaplatiť a ktoré z nich musí zaplatiť za určitých podmienok?

Daň z príjmu vo Francúzsku: funkcie

Daň z príjmu vo Francúzsku: funkcie

O ruskom daňovom systéme vieme všetko alebo takmer všetko, ale o tom, ako je to vo svete, je málo informácií. Poďme to napraviť. Dnes si povieme niečo o daňovom systéme vo Francúzsku. Prečo sa ľudia v dosť prísnom systéme nevyhýbajú daniam? Pochopenie článku

Dane, ich druhy a funkcie. Federálne, štátne a miestne dane

Dane, ich druhy a funkcie. Federálne, štátne a miestne dane

Otázka daní sa vždy považuje za dosť akútnu. Občania nechápu, prečo musia platiť rôzne poplatky a prečo ich štát pravidelne dvíha. Navyše nie každý vie, aké druhy daní existujú v Rusku. Pokúsme sa vyplniť tieto medzery vo vedomostiach a porozprávajme sa o daniach, ich druhoch a funkciách. To vám umožní pochopiť, na aký účel musíte platiť rôzne a poplatky

Dopravná daň za 150 l. S - kalkulačný vzorec a platobné podmienky

Dopravná daň za 150 l. S - kalkulačný vzorec a platobné podmienky

Keď si ľudia vyberajú auto na kúpu, hodnotia značku auta, model, vlastnosti podvozku, cenu a mnoho ďalších parametrov vozidla (ďalej len vozidlo). Veľká pozornosť sa venuje výkonu motora. Pravda, posledný parameter je dôležitý nielen z pohľadu dynamiky auta, ale aj z pohľadu výpočtu dane z auta pre toto vozidlo

Koľko dane z príjmu fyzických osôb sa vypočítava z platu: postup výpočtu, akruálne podmienky

Koľko dane z príjmu fyzických osôb sa vypočítava z platu: postup výpočtu, akruálne podmienky

Pri plnení povinností na pracovisku každý špecialista očakáva, že na oplátku dostane finančnú odmenu. Inými slovami, mzdy. Z pohľadu legislatívy Ruskej federácie ide o zisk, ktorý je nutné bezpodmienečne zdaniť. Platia ho právnické aj fyzické osoby. Keďže hovoríme o zamestnancoch, pre nich legislatíva stanovuje povinné platenie dane z príjmov fyzických osôb

Dopravná daň: sadzby, výhody, výpočet, platobné podmienky

Dopravná daň: sadzby, výhody, výpočet, platobné podmienky

V Rusku vyvoláva daň z dopravy veľa otázok. V tomto článku sa dozviete, ako sa príslušná daň vypočíta a ako sa dá vypočítať. Ako skontrolovať, či je na aute daňový dlh? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sú uvedené v tomto článku

Jedna zjednodušená daň pre individuálnych podnikateľov

Jedna zjednodušená daň pre individuálnych podnikateľov

Jednotliví podnikatelia, ktorí práve začínajú podnikať, ako aj právnické osoby, majú možnosť zvoliť si jeden z dvoch systémov zdaňovania: zjednodušený alebo všeobecný. Náš článok sa bude zaoberať zjednodušenou formou zdaňovania pre individuálnych podnikateľov, výškou dane a ďalšími dôležitými aspektmi k téme

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za byt: postup, potrebné doklady a výpočet výšky odpočtu dane

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za byt: postup, potrebné doklady a výpočet výšky odpočtu dane

Odpočet dane z príjmu fyzických osôb za byt v Rusku vyvoláva medzi obyvateľstvom veľa otázok. Napríklad, kde začať tento postup. V tomto článku sa dozviete všetko o vrátení dane z príjmu fyzických osôb za nehnuteľnosť, najmä za byt alebo dom

Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia s Cyprom: definícia, aplikácia a podstata

Dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia s Cyprom: definícia, aplikácia a podstata

O zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Ruskou federáciou a Cyprom. Na aké dane sa zmluva vzťahuje? Podmienky ohľadom príjmov z nehnuteľností, podnikania, dopravy, dividend, úrokov, tantiém, zisku zo scudzenia majetku, príjmu zo zamestnania, kapitálu. Ako sa rieši problém týkajúci sa Ruska a Cypru?

Hlavné prvky dane z príjmu fyzických osôb. Všeobecná charakteristika dane z príjmov fyzických osôb

Hlavné prvky dane z príjmu fyzických osôb. Všeobecná charakteristika dane z príjmov fyzických osôb

Čo je to daň z príjmu fyzických osôb? Aké sú jeho hlavné prvky? Charakteristika daňovníkov, predmety zdanenia, základ dane, zdaňovacie obdobie, zrážky (profesionálne, štandardné, sociálne, majetkové), sadzby, výpočet dane z príjmov fyzických osôb, jej platenie a vykazovanie. Čo znamená neplatný prvok dane z príjmu fyzických osôb?

Poplatok za patent: koncept, klasifikácia, vlastnosti

Poplatok za patent: koncept, klasifikácia, vlastnosti

Jedným z najdôležitejších úkonov z právneho hľadiska je platenie poplatkov v rámci procesu registrácie novej známky alebo nároku na zisk z predmetov práv duševného vlastníctva. Bez včasného zaplatenia poplatku spoločnosť Rospatent nezačne proces formálneho preskúmania. V článku sa budeme zaoberať klasifikáciou patentových poplatkov, rozoberieme, akými právnymi úkonmi sa proces riadi, aká je výška poplatkov atď

Colná DPH: druhy, výpočet sumy a spôsoby vrátenia

Colná DPH: druhy, výpočet sumy a spôsoby vrátenia

Existuje niekoľko typov colných platieb, ktoré zohrávajú obrovskú úlohu pri formovaní ekonomiky krajiny. Všetky dovozy a vývozy prechádzajú colnými orgánmi, čo znamená, že podliehajú určitým platbám. Dnes si povieme niečo o colnej DPH

Pozemková daň: príklad výpočtu, sadzby, platobné podmienky

Pozemková daň: príklad výpočtu, sadzby, platobné podmienky

Ako sa vypočítava daň z pôdy by mali vedieť nielen právnické osoby, ale aj občania, ktorí pôdu vlastnia. Napriek tomu, že dostanú oznámenie poštou, môžu si skontrolovať správnosť časového rozlíšenia. Príklad výpočtu dane z pozemkov. Na základe čoho sa to počíta? Aké sú výhody

Spotrebná daň z vodky: účel, úrok, sadzby

Spotrebná daň z vodky: účel, úrok, sadzby

Čo sú spotrebné dane? Klady a zápory zbierky, jej význam pre štát. Za čo sa účtujú, kto platí spotrebné dane? Aký je rozdiel s DPH? Aktuálne sadzby spotrebnej dane na vodku a iný alkohol. Odrody sadzieb, kalkulačný vzorec. Prognózy týkajúce sa zvýšenia spotrebných daní v roku 2020. Aké alkoholické výrobky sú z nich vyňaté?

Najväčším daňovníkom je Koncept a hlavné kritériá

Najväčším daňovníkom je Koncept a hlavné kritériá

Kritériá na určenie KN. Podmienky pre štatút „najväčšieho daňovníka“na federálnej a regionálnej úrovni. Hodnota FED, vzájomná závislosť, prítomnosť licencie na prevádzku. Zodpovednosti KN. Ktoré spoločnosti v Rusku sú považované za najväčších daňových poplatníkov?

Je finančná pomoc zdanená: právne predpisy a zákony

Je finančná pomoc zdanená: právne predpisy a zákony

Čo sa považuje za materiálnu pomoc a daň z príjmu fyzických osôb? Komu sa vydáva? Legislatívna úprava problematiky. Aký druh podpory nepodlieha príjmu? V akých prípadoch by mal štát pomôcť? Ako požiadať o finančnú pomoc? Ako prebieha rozhodnutie o jej vymenovaní? Aká je výška príspevku? S akou finančnou pomocou môžu občania Ruskej federácie počítať?

Dôvody a postup zmeny a doplnenia daňového poriadku Ruskej federácie

Dôvody a postup zmeny a doplnenia daňového poriadku Ruskej federácie

Ak sa legislatíva nezmení, bude beznádejne zastaraná. Z tohto dôvodu sa menia zákony a upravuje trest. V článku skúmame daňový poriadok, respektíve, ako sa rozhoduje o jeho zmene. A tiež zvážte najaktuálnejšie vydania

Dôchodková daň: typy, daňové výhody a odborné poradenstvo

Dôchodková daň: typy, daňové výhody a odborné poradenstvo

Kto je považovaný za dôchodcu, federálneho príjemcu v Ruskej federácii? Aké dane sa na ne vyberajú? Aké výhody a podmienky boli zavedené na získanie preferencií? Daň z príjmov, pozemkov, dopravy, nehnuteľnosti. Aké boli podmienky predtým? V ktorých regiónoch sa uplatňujú preferencie? Na aké daňové úľavy majú pracujúci dôchodcovia nárok?

Daňové výhody pre osoby so zdravotným postihnutím: pravidlá pre udeľovanie, potrebné dokumenty, zákony

Daňové výhody pre osoby so zdravotným postihnutím: pravidlá pre udeľovanie, potrebné dokumenty, zákony

Daňové dobropisy pre osoby so zdravotným postihnutím sú ponúkané na federálnej a štátnej úrovni. Článok popisuje všetky typy preferencií, s ktorými môžu zdravotne postihnutí ľudia rôznych skupín počítať. Uvádzajú sa pravidlá registrácie týchto opatrení štátnej podpory

Zabezpečenie platenia cla: spôsoby a výpočet sumy

Zabezpečenie platenia cla: spôsoby a výpočet sumy

Čo sú colné platby? Čo platia dovozcovia a vývozcovia? Podmienky a postup uskutočňovania takýchto platieb. Ako vypočítať ich súčet: algoritmus, online kalkulačka. Čo je to zábezpeka na zaplatenie cla? Bezpodmienečné a exkluzívne kategórie. čo je GTO? Ako sa vypočíta výška kolaterálu? Charakteristika jeho metód: záruka, záložné právo a banková záruka. Čo sa stane s kolaterálom, keď vzniknú platobné povinnosti?

Kontrolná funkcia daní: popis a príklady

Kontrolná funkcia daní: popis a príklady

Čo sú dane? Charakteristika a príklady ich funkcií: kontrolná, sociálna (prerozdeľovacia), regulačná, fiškálna. Aké podfunkcie tu vynikajú? Čo je to doplnková stimulačná funkcia? Aké sú kontrolné a iné funkcie Federálnej daňovej služby?

Registrácia po obdržaní TRP: zoznam dokumentov, postup konania, podmienky

Registrácia po obdržaní TRP: zoznam dokumentov, postup konania, podmienky

Po získaní TRP je registrácia v akejkoľvek nehnuteľnosti povinným procesom pre každého cudzinca. Článok popisuje časový rámec registrácie, ako aj to, aké dokumenty sú na to potrebné

Kedy môžem prejsť na UTII: postup, podmienky, funkcie

Kedy môžem prejsť na UTII: postup, podmienky, funkcie

Funkcie režimu UTII, možnosť prechodu naň. Na UTII s OSNO: kedy je to možné, aké sú podmienky? Na UTII so zjednodušeným daňovým systémom: kedy je to možné, aké sú ťažkosti? Vlastnosti prechodu na „imputáciu“pri registrácii podniku. Aké dokumenty sú potrebné pre LLC a IP? Je možný čiastočný prevod? v ktorých prípadoch nebude možné prejsť na „imputáciu“?

Colné poplatky a clá: druhy, popis, výpočet a účtovný postup

Colné poplatky a clá: druhy, popis, výpočet a účtovný postup

Čo je toto? Importné a exportné skupiny. Členenie podľa účelu zberu, predmetov zdanenia, spôsobu výpočtu, povahy a štátu pôvodu. Čo je to špeciálna povinnosť? Ako sa tieto platby počítajú?

Ako sa individuálny podnikateľ nahlási daňovému úradu? Daňové priznanie fyzického podnikateľa

Ako sa individuálny podnikateľ nahlási daňovému úradu? Daňové priznanie fyzického podnikateľa

Článok popisuje, ako jednotlivý podnikateľ nahlasuje daňovému úradu, aké daňové režimy sú zvolené a aké vyhlásenia sa vyhotovujú. Poskytuje dokumenty, ktoré je potrebné predložiť Federálnej daňovej službe a iným fondom pre zamestnancov

Vypisovanie výsledkov daňových kontrol: typy, postupy a požiadavky

Vypisovanie výsledkov daňových kontrol: typy, postupy a požiadavky

Ako dlho trvá spracovanie výsledkov daňových kontrol? Kto podpisuje dokumenty? Pravidlá pre vypracovanie aktu. Kto stanovuje požiadavky na jeho dizajn? Aké dokumenty sú priložené k zákonu? Doručenie aktu, výnimočné prípady: odmietnutie, odchod cudzej organizácie. Námietky preverovanej osoby

Ako získať späť 13 percent z kúpy auta na úver: hlavné možnosti a spôsoby, ako ušetriť

Ako získať späť 13 percent z kúpy auta na úver: hlavné možnosti a spôsoby, ako ušetriť

Pri kúpe auta kúpeného na úver nie je možné uplatniť daňový odpočet. Jedinou výhodou, ktorá je v tomto prípade možná, je prijatie dlhových prostriedkov určených na nákup automobilu v rámci štátneho programu. Zákon neupravuje vrátenie dane, keďže pri kúpe úverového auta sa nevykonávajú odvody do štátneho rozpočtu. Odpočet môžete získať len pri predaji vozidla

Typy daní a daňových výhod: pojem, klasifikácia a podmienky na získanie

Typy daní a daňových výhod: pojem, klasifikácia a podmienky na získanie

V širšom zmysle dane zahŕňajú aj clá a poplatky, teda povinné platby firiem a domácností štátu za udeľovanie povolení, práv a vykonávanie iných právne významných úkonov (napríklad udeľovanie licencií, clá, poplatky, štátne poplatky za notárske úkony, za prejednávanie vecí na súdoch, registráciu dokladov o osobnom stave atď.)

Kto môže uplatniť UTII: príklad výpočtu dane

Kto môže uplatniť UTII: príklad výpočtu dane

Zástupcovia malých podnikov neustále očakávajú výnosnejší a pohodlnejší daňový systém. Niekto používa zjednodušený systém, ale pre niekoho je celkom vhodné zaplatiť jednu daň z imputovaného príjmu. Kto môže použiť UTII? Čo potrebujete vedieť o tomto daňovom režime?

Daň z pôdy: vzorec na výpočet, platobné podmienky, výhody

Daň z pôdy: vzorec na výpočet, platobné podmienky, výhody

Vlastníci pozemku, či už súkromné alebo právnické osoby, musia platiť daň z pôdy. Ak u niektorých (fyzických osôb) vykoná výpočet daňový úrad, ostatné (právnické osoby) musia vykonať potrebné výpočty samy. Podrobnosti o tom, ako sa daň z pôdy uplatňuje v rôznych prípadoch, nájdete v článku

Do akého veku sú daňové úľavy na deti? Článok 218 daňového poriadku Ruskej federácie. Štandardné daňové odpočty

Do akého veku sú daňové úľavy na deti? Článok 218 daňového poriadku Ruskej federácie. Štandardné daňové odpočty

Daňové odpočty v Rusku – jedinečná príležitosť neplatiť daň z príjmu fyzických osôb zo mzdy alebo preplatiť časť nákladov za niektoré transakcie a služby. Môžete napríklad získať náhradu za deti. Ale do kedy? A v akých veľkostiach?

Odpočet dane za zdravotné výkony: zoznam výkonov, postup pri registrácii, doklady

Odpočet dane za zdravotné výkony: zoznam výkonov, postup pri registrácii, doklady

Odpočet dane za lekárske služby je právo, ktoré môže využiť mnoho občanov Ruskej federácie. Tento článok bude hovoriť o tom, kto a za čo môže dostať náhradu v oblasti medicíny. Ako to spraviť?

Ako sa kontroluje IP: vlastnosti, typy, kto vykonáva

Ako sa kontroluje IP: vlastnosti, typy, kto vykonáva

Ešte pred dvoma rokmi bol každý jednotlivý podnikateľ pod prísnou štátnou kontrolou a sankcie uvalené na tento druh podnikania vo forme pokút sa výrazne nelíšili od súm, ktoré platia veľké organizácie. Toto zosúladenie vyvolalo medzi podnikateľmi silné nepokoje. V tomto článku budeme hovoriť o tom, ako sa dnes kontroluje IP

Systém UTII: postup podávania žiadostí, reporting, klady a zápory

Systém UTII: postup podávania žiadostí, reporting, klady a zápory

Systém UTII predstavuje akýsi zjednodušený daňový režim. Článok popisuje, ako sa daň vypočíta a zaplatí. Uvedené sú klady a zápory systému, riziká a pravidlá prechodu na systém

Daň z nehnuteľnosti: sadzba, výhody, platobné podmienky

Daň z nehnuteľnosti: sadzba, výhody, platobné podmienky

Každý občan by mal vedieť, ako sa vypočítava a platí daň z majetku fyzických osôb. Článok popisuje pravidlá uplatňovania rôznych sadzieb dane, ako aj postup výpočtu poplatku. Vypovedá o dôsledkoch priestupkov a možnostiach zmeny katastrálnej ceny objektov

Daňová kontrola je Definícia, postup, typy, požiadavky, podmienky a pravidlá na vykonávanie

Daňová kontrola je Definícia, postup, typy, požiadavky, podmienky a pravidlá na vykonávanie

Množstvo foriem daňovej kontroly, ktoré sú uvedené v článku 82 daňového poriadku, zahŕňa predovšetkým daňové kontroly. Ide o procesné úkony daňovej štruktúry súvisiace s kontrolou správnosti výpočtu, úplnosti a včasnosti poukázania (zaplatenia) daní a poplatkov. V našom článku budeme hovoriť o typoch, požiadavkách, načasovaní a pravidlách vykonávania takýchto kontrol

Čo je KBK v detailoch? BCC (pole 104)

Čo je KBK v detailoch? BCC (pole 104)

Prvá skúsenosť so spracovaním platobného príkazu na prevod poctivo zarobených prostriedkov do košov vlasti vás prinúti zistiť, čo je KBK v detailoch, aby peniaze išli na miesto určenia

Oznámenie o uplatňovaní zjednodušeného daňového systému: vzor listu. Oznámenie o prechode na USN

Oznámenie o uplatňovaní zjednodušeného daňového systému: vzor listu. Oznámenie o prechode na USN

Výsledok tvorí trh ponuky. Ak je tovar, služba alebo práca žiadaná, potom sa oznamovací formulár o uplatňovaní zjednodušeného daňového systému v zmluvnom balíku nestane prekážkou obchodných vzťahov

Ako získať vrátenie daní z nákupu? Právne poradenstvo

Ako získať vrátenie daní z nákupu? Právne poradenstvo

Vrátenie peňazí z nákupov je v Rusku celkom bežné. Rovnako ako každý iný daňový odpočet. Ale ako to zariadiť? Čo je k tomu potrebné?

Ako prejsť na zjednodušený daňový systém: pokyny krok za krokom. Prechod na zjednodušený daňový systém: vrátenie DPH

Ako prejsť na zjednodušený daňový systém: pokyny krok za krokom. Prechod na zjednodušený daňový systém: vrátenie DPH

Prechod DV na zjednodušený daňový systém sa vykonáva zákonom stanoveným spôsobom. Podnikatelia musia požiadať daňový úrad v mieste bydliska

Sv. 346 daňového poriadku Ruskej federácie: zjednodušený daňový systém

Sv. 346 daňového poriadku Ruskej federácie: zjednodušený daňový systém

Zjednodušený daňový systém je považovaný za žiadaný režim pre mnohých podnikateľov a spoločnosti. Článok popisuje, aké typy zjednodušeného daňového systému sú k dispozícii, ako sa správne vypočítava daň, aké hlásenia sa podávajú a tiež popisuje pravidlá pre kombináciu tohto systému s inými režimami

Akruálny a hotovostný základ

Akruálny a hotovostný základ

Účtovná politika podniku je základom činnosti účtovnej služby u podnikateľských subjektov. Preto je mimoriadne dôležité urobiť správnu voľbu týkajúcu sa jedného alebo druhého spôsobu rozdelenia príjmov a nákladov, aby neskôr nedošlo k nedorozumeniam s daňovými orgánmi. V nižšie uvedenom článku si povieme, ako sa výsledky prevádzkovej činnosti podniku môžu premietnuť do účtovníctva

Daň z nehnuteľnosti: sadzba, vyhlásenie, termíny platby

Daň z nehnuteľnosti: sadzba, vyhlásenie, termíny platby

Každá osoba a spoločnosť musí platiť daň z nehnuteľnosti, ak vlastní určitú nehnuteľnosť. Článok hovorí, ako sa tento poplatok vypočítava pre jednotlivcov a podniky. Pravidlá pre vykazovanie právnickými osobami sú dané

Aká je doba platnosti certifikátu 2-NDFL

Aká je doba platnosti certifikátu 2-NDFL

Všetci pracujúci občania Ruska poznajú situáciu, keď je potrebné predložiť 2-osobné potvrdenie o dani z príjmu rôznym úradom. Tento doklad potvrdzuje príjem doručiteľa. Okamžite vyvstávajú celkom logické otázky: aká je doba platnosti certifikátu 2-NDFL a je možné ho vopred pripraviť na predloženie na mieste dopytu?

Daňové odpočty pre individuálnych podnikateľov: ako ich získať, kde uplatniť, hlavné typy, potrebné dokumenty, pravidlá podávania a podmienky získania

Daňové odpočty pre individuálnych podnikateľov: ako ich získať, kde uplatniť, hlavné typy, potrebné dokumenty, pravidlá podávania a podmienky získania

Ruská legislatíva poskytuje reálnu možnosť získania odpočtu dane pre jednotlivého podnikateľa. Často však podnikatelia buď o takejto príležitosti vôbec nevedia, alebo nemajú dostatočné informácie o tom, ako ju možno získať. Môže individuálny podnikateľ získať daňový odpočet, aké výhody poskytuje ruské právo a aké sú podmienky jeho registrácie? Tieto a ďalšie otázky budú diskutované v článku

Daňové účtovníctvo je Účelom daňového účtovníctva. Daňové účtovníctvo v organizácii

Daňové účtovníctvo je Účelom daňového účtovníctva. Daňové účtovníctvo v organizácii

Daňové účtovníctvo je činnosť, pri ktorej sa sumarizujú informácie z primárnej dokumentácie. Zoskupovanie informácií sa vykonáva v súlade s ustanoveniami daňového poriadku. Platitelia si samostatne vytvoria systém, ktorým sa bude viesť daňová evidencia

Formulár 2-TP (odpad): postup na vyplnenie, termíny

Formulár 2-TP (odpad): postup na vyplnenie, termíny

Formulár 2-TP (odpad) bol schválený vyhláškou Federálnej štátnej štatistickej služby. Rosprirodnadzor s jeho pomocou zhromažďuje a spracováva údaje súvisiace s tvorbou, používaním, likvidáciou, prepravou a umiestnením recyklovateľných materiálov. Tento formulár je v obehu od roku 2004

Charakteristika daní: funkcie, metódy a princípy

Charakteristika daní: funkcie, metódy a princípy

Daňový systém je súbor daní a poplatkov vyberaných od platiteľov spôsobom a za podmienok určených zákonom. Potreba charakterizovať daňový systém vyplýva z funkčných úloh krajiny. Historické črty vývoja štátu predurčujú každú etapu vývoja daňového systému. Štruktúra, organizácia, všeobecná charakteristika daňového systému štátu naznačuje úroveň jeho ekonomického rozvoja

Daňové príjmy miestnych rozpočtov: analýza príjmov

Daňové príjmy miestnych rozpočtov: analýza príjmov

Riešenie problémov územného rozvoja je v kompetencii miestnych úradov. Práve tento stupeň moci rieši naliehavé problémy ľudí žijúcich na jeho území, rozumie ich problémom. Obyvateľstvo spravidla posudzuje úspech alebo neúspech štátnej politiky ako celku na základe výsledkov práce miestnych orgánov. Je veľmi dôležité posilniť finančnú základňu regiónov, zvýšiť ich záujem o výber miestnych daní, ktoré idú do rozpočtového regionálneho systému

Účtovná politika pre účely daňového účtovníctva: vytvorenie podnikovej účtovnej politiky

Účtovná politika pre účely daňového účtovníctva: vytvorenie podnikovej účtovnej politiky

Doklad, ktorý definuje účtovnú zásadu pre účely daňového účtovníctva, je podobný dokladu vyhotovenému podľa účtovných pravidiel v účtovníctve. Používa sa na daňové účely. Jeho vypracovanie je oveľa náročnejšie z dôvodu, že v zákone nie sú jasné pokyny a odporúčania na jeho vypracovanie

Jednotný sociálny príspevok: časové rozlíšenie a sadzby

Jednotný sociálny príspevok: časové rozlíšenie a sadzby

Otázka jednotného sociálneho poistenia netrápi snáď len lenivcov. Veď každý sebaúcty občan by mal vedieť, koľko a prečo platíme štátu z poctivo zarobených peňazí. Touto problematikou sa budeme zaoberať v nižšie uvedenom článku na základe súčasných regulačných právnych aktov

Môže IP fungovať s DPH? Dane v Rusku

Môže IP fungovať s DPH? Dane v Rusku

DPH je jednou z najzložitejších a nejednoznačných daní v Rusku. Pre individuálnych podnikateľov je obzvlášť ťažké ho použiť. Túto situáciu zhoršuje fakt, že často si podnikateľ vedie daňovú a účtovnú evidenciu svojej činnosti sám, bez pomoci odborného účtovníka. Či je individuálny podnikateľ povinný platiť DPH, či sa tomu dá vyhnúť a aké nuansy má takéto zdanenie - podrobne sa bude diskutovať v článku

Zvýšenie daní: dôvody, zákony, dátum účinnosti, zoznam daní, sadzby a výhody

Zvýšenie daní: dôvody, zákony, dátum účinnosti, zoznam daní, sadzby a výhody

Daňový systém je dôležitým zdrojom financií pre štátny rozpočet, z ktorého sú platené mnohé inštitúcie a sociálne služby. V roku 2018 sa v Rusku udiali veľké zmeny: zvýšilo sa množstvo daňových sadzieb a objavili sa aj nové dane. Viac o zvyšovaní daní a o tom, ako to ovplyvní blahobyt obyčajných ľudí, si môžete prečítať v tomto článku

Dedická daň. Aké dane sa platia pri vstupe do dedičstva podľa závetu a podľa zákona

Dedická daň. Aké dane sa platia pri vstupe do dedičstva podľa závetu a podľa zákona

Vstup do dedičstva zo zákona alebo zo závetu si vyžaduje určité výdavky. Koľko budú musieť občania zaplatiť? Ako to spraviť?

Daňoví poplatníci sú osobitnou kategóriou právnych odvetví

Daňoví poplatníci sú osobitnou kategóriou právnych odvetví

Moderný svet ponúka každému človeku mnoho rôznych spôsobov, ako zarobiť peniaze. Netreba však zabúdať, že z každej prijatej jednotky zisku je potrebné štátu odviesť určité percento. Táto suma sa nazýva daň. Nasledujúci článok pojednáva o právach a povinnostiach osôb, ktoré musia vykonávať platby