Logo sk.techconfronts.com
Zoznam dokladov na odpočet dane za byt. Odpočet nehnuteľnosti pri kúpe bytu
Zoznam dokladov na odpočet dane za byt. Odpočet nehnuteľnosti pri kúpe bytu
Anonim

Pred kúpou domu si mnohí občania preštudujú zoznam dokladov na odpočet dane za byt. To vám umožní pripraviť sa vopred na proces ich registrácie, čo výrazne uľahčí život. Ide o to, že v Rusku môžu ľudia pri nadobudnutí rezidenčných nehnuteľností vrátiť časť prostriedkov vynaložených na transakciu. Hlavná vec je vedieť, ako konať v tomto alebo tom prípade. Obrovskú úlohu pri evidencii odpočtu zohráva zoznam dokladov. To, ako aj vlastnosti žiadosti o vrátenie daňového majetku, musíme ďalej študovať. V skutočnosti je všetko jednoduchšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

Kde uplatniť odpočet pri kúpe nehnuteľnosti
Kde uplatniť odpočet pri kúpe nehnuteľnosti

Definícia

Zrážka z nehnuteľnosti – vrátenie peňazí za kúpu bývania. Inými slovami, občan bude môcť získať späť časť výdavkov zo zaplatenej dane z príjmu.

Pri žiadosti o odpočet nehnuteľnosti môžete tiež zastaviť prevod dane z príjmu z vášho oficiálneho zárobku do splatnej sumy vo forme refundácie. Všetko závisí od toho, ako presne si osoba uplatňuje odpočet.

Typy vrátenia nehnuteľnosti

Ako požiadať o odpočet dane za byt? V súčasnosti sa s týmto problémom môžete vyrovnať niekoľkými spôsobmi. Najprv však budete musieť zistiť, za akých okolností bude môcť osoba požadovať vrátenie finančných prostriedkov vynaložených na kúpu bytu alebo domu.

Za pozornosť stojí skutočnosť, že odpočet nehnuteľnosti môže byť odlišný – základný a hypotekárny. V prvom prípade budú finančné prostriedky vrátené z nákladov na priamu kúpu bývania, v druhom - za úroky zaplatené na základe hypotekárnej zmluvy.

Dôležité: s hypotékou bude môcť občan vypisovať hlavné aj majetkové zrážky.

Kedy môžem vydať

Osoba si môže uplatniť odpočet dane na byt len za určitých podmienok. Občan, ktorý si kúpil dom, nebude mať vždy takúto šancu.

Ak chcete mať nárok na vrátenie nehnuteľnosti, musíte:

 • byť ruským občanom;
 • byť oficiálne zamestnaný a platiť daň z príjmu zo mzdy;
 • uzatvorte dohodu o kúpe nehnuteľnosti s vlastnými prostriedkami a zaregistrujte si nehnuteľnosť pre seba.

Na základe vyššie uvedeného si dôchodca alebo nepracujúci občan Ruskej federácie nebude môcť vystaviť odpočet na bývanie. V skutočnosti to nie je pravda. Existuje jedna výnimka.

Vyhlásenie pri zrážke majetku na byt
Vyhlásenie pri zrážke majetku na byt

Pre nezamestnaných a dôchodcov

Nárok na odpočet dane za byt pre ľudí bez oficiálneho zamestnania, ktorí sú na materskej dovolenkealebo dôchodca, sa uchováva po dobu troch rokov odo dňa skončenia platenia dane z príjmov z dosiahnutých zárobkov. V tomto prípade môžete požiadať o vrátenie peňazí za bývanie do 36 mesiacov.

Za takýchto okolností sa uskutoční takzvaný prevod dane z príjmu fyzických osôb. To znamená, že daňové úrady berú do úvahy dane zaplatené za minulé zdaňovacie obdobia.

Podnikatelia a odpočet

Zoznam dokladov na odpočet dane za byt sa bude líšiť v závislosti od toho, kto a ako ho vyhotovuje. Môže podnikateľ žiadať vrátenie peňazí pri kúpe domu?

Áno, ale nie vždy. Na to musí podnikateľ pracovať podľa OSNO. V tomto prípade bude daň z príjmu 13 percent. A iba za tejto podmienky má individuálny podnikateľ právo vystaviť odpočet na bývanie.

Kam ísť

Ak si chcete uplatniť odpočet za byt, musíte vedieť, kde hľadať pomoc. V Rusku podobnú službu poskytujú daňové úrady. Táto služba sa zaoberá posudzovaním žiadostí o odpočty a tiež rozhoduje o ich schválení alebo nie.

Namiesto Federálnej daňovej služby môžete podať žiadosť na predpísanom formulári do multifunkčného centra. V tomto prípade sa žiadosť bude posudzovať o niečo dlhšie ako pri priamom odvolaní na daňový úrad.

V Rusku je už nejaký čas možné vykonať odpočet na bývanie prostredníctvom zamestnávateľa. Práve v tomto prípade občan nebude môcť platiť daň z príjmu fyzických osôb z príjmu prijatého vo výške odpočtu na bývanie.

Keď nastane oprávnenie – čas na podanie žiadosti

Chcem podať daňnajom za byt? Kedy podať žiadosť v predpísanej forme autorizovanému servisu?

Vykonanie odpočtu hypotéky
Vykonanie odpočtu hypotéky

Zo zákona môžete požiadať o vrátenie peňazí pri kúpe domu na konci kalendárneho roka. Predpokladom je rok, v ktorom sa uskutočnila kúpa bytu alebo domu. Kým sa neskončí, nie je možné požiadať o odpočet.

Na aké obdobie nárokovať

Zoznam dokladov na odpočet dane za byt je uvedený nižšie. Najprv musíte pochopiť vlastnosti žiadosti o príslušnú službu. Nie je ich veľa.

Za aké obdobie môžem žiadať peniaze? Minimálne - na rok, maximálne - na tri roky. Premlčacia lehota na odpočítanie dane je 36 mesiacov. Hneď ako uplynie príslušné obdobie, občan už nebude môcť vrátiť peniaze za zodpovedajúcu transakciu.

Pokyn – požiadajte o odpočet federálnu daňovú službu

Ako podať odpočet dane na bývanie? Všetko závisí od toho, kde presne sa osoba obráti o pomoc. Začnime najbežnejším prípadom - podaním žiadosti Federálnej daňovej službe. Pokyny uvedené nižšie sú vhodné aj pre tých, ktorí žiadajú o odpočet v MFC.

Príručka dizajnu vyzerá takto:

 1. Pripravte si balík dokumentov potrebný na ďalšiu akciu. Mení sa to od životných okolností.
 2. Vyplňte prihlášku. Môžete si ho vopred prevziať od oprávneného orgánu.
 3. Požiadajte Federálnu daňovú službu registráciou alebo MFC so žiadosťou avopred pripravené certifikáty.
 4. Počkajte na odpoveď od oprávneného orgánu. Občanovi za určitých okolností môže byť odpočet zamietnutý.

Ak žiadateľ dostal kladnú odpoveď na odoslanú žiadosť, zostáva počkať, kým budú peniaze pripísané na vopred určený bankový účet. Žiadna hotovostná zrážka za ubytovanie.

Manuálne – odpočet zamestnávateľom

V prípade potreby môže daňovník požiadať o študovanú službu svojho zamestnávateľa. Tento proces sprevádza menej papierovania. Hlavná vec je vedieť, ako konať za takýchto okolností.

Dokumenty na registráciu odpočtu majetku
Dokumenty na registráciu odpočtu majetku

V súčasnosti, aby si daňovník mohol uplatniť odpočet pri kúpe nehnuteľnosti na bývanie prostredníctvom svojho zamestnávateľa, musí:

 1. Pripravte si certifikáty preukazujúce právo na odpočet.
 2. Vytvorte a vyplňte žiadosť zavedeného formulára.
 3. Požiadajte zamestnávateľa s príslušnou žiadosťou a vopred pripravenými dokumentmi.

V popísaných akciách nie je nič zložité. Ak je všetko urobené správne, tak od prvej mzdy vydanej po podaní žiadosti podriadenému so žiadosťou o zrážku sa začne ukončenie platenia dane z príjmu pre konkrétnu sumu.

Koľko sa vráti

Po preštudovaní zoznamu dokumentov na odpočet dane za byt musí človek pochopiť, koľko peňazí sa mu za určitých okolností vráti. Podľa zákona je zrážka 13 percent z čiastky transakcie, existujú však aj istéobmedzenia.

Výška odpočtu dane
Výška odpočtu dane

Človek si napríklad nemôže uplatniť viac peňazí, ako zaplatil vo forme dane z príjmu v danom zdaňovacom období. Tiež nemôžete vrátiť sumy nad:

 • 260 000 rubľov – hlavný odpočet;
 • 390 000 rubľov – na odpočet hypotéky.

Zapamätaním si týchto obmedzení bude daňový poplatník schopný pochopiť, kedy má nárok na vrátenie peňazí pri kúpe domu a kedy nie. Na základe vyššie uvedeného závisí presná výška odpočtu od hodnoty nehnuteľnosti.

Kľúčové dokumenty

Ak občan chápe, že má právo na vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých za nehnuteľnosť, musí si pozorne preštudovať zoznam dokladov na odpočet dane za byt. Bez vopred pripravených certifikátov nebude možné zvládnuť túto úlohu.

Ako už bolo spomenuté, presný zoznam dokumentov závisí od toho, kto a za akých okolností žiada o vrátenie peňazí. Začnime základnými informáciami.

Je zvykom označovať ich:

 • ID.
 • Pôvodné vyhlásenie 3-NDFL.
 • Výpisy USRN.
 • Šeky a účtenky potvrdzujúce výdavky daňovníka na transakciu.
 • Predvyplnená žiadosť zavedeného formulára.

Budete musieť poskytnúť aj potvrdenie vo forme dane z príjmu pre 2 osoby a kúpno-predajnú zmluvu alebo hypotéku. Bez toho všetkého sa nezaobídeš.

Na odpočet hypotéky

Čo je potrebné na uplatnenie odpočtu na bývanie pre úroky z hypotéky? Bude potrebné doplniťpredtým špecifikovaný balík dokumentov:

 • plán splátok hypotéky;
 • účtenky potvrdzujúce prevod peňazí za pôžičku;
 • bankové výpisy v zavedenom formulári.

Všetky vyššie uvedené certifikáty si budete musieť pripraviť iba vo forme originálov. Ich kópie nemajú žiadnu hodnotu a nemajú žiadnu právnu hodnotu.

Ak existuje rodina

Zoznam dokladov na odpočítanie dane z bytu, ak má daňovník rodinu, spravidla obsahuje množstvo ďalších informácií. Bez nich je poskytovanie finančných prostriedkov odmietnuté. Toto rozhodnutie sa bude považovať za úplne zákonné.

V súčasnosti si osoba, ktorá má rodinu, musí pri žiadosti o odpočet dane pripraviť:

 • osvedčenie o manželstve alebo jeho ukončení;
 • osvedčenia o narodení alebo adopcii maloletých detí.

V žiadosti o odpočet sa odporúča uviesť aj spôsob jeho rozdelenia medzi manželov. Zvyčajne sú prostriedky pripísané na účet jedného alebo druhého z manželov. Ale ak chcete, môžete rozdeliť peniaze medzi manžela a manželku.

Pomoc pre zamestnávateľa

Ak sa osoba rozhodne požiadať svojho zamestnávateľa o odpočet na bývanie, bude pre ňu oveľa jednoduchšie pripraviť sa na tento proces. Kúpnu zmluvu na byt, ako aj cestovný pas a petíciu bude musieť daňovník ešte doložiť. To isté platí aj pre potvrdenia o nákladoch na transakciu.

Musím v tomto prípade zamestnávateľovi predložiť potvrdenie vo forme dane z príjmu 2 fyzických osôb? nieInformácie o príjmoch má zvyčajne k dispozícii každý zamestnávateľ. Príslušné informácie si skontroluje sám.

Koľko môžete získať späť pri kúpe domu
Koľko môžete získať späť pri kúpe domu

Koľkokrát môžete požadovať

Niektorí sa pýtajú, ako často si môžete uplatniť svoj domáci daňový kredit. Na takúto otázku je ťažké odpovedať.

Ide o to, že občan si môže uplatniť odpočet za bývanie nekonečne veľa krát. Presnejšie, kým sa nevyčerpajú vyššie uvedené limity na vrátené prostriedky.

Ak od prepustenia osoby uplynuli viac ako tri roky, občan dočasne stráca právo na odpočty. Obnovuje sa po začatí platenia dane z príjmu vo výške 13 percent z príjmu.

Požiadať o čas kontroly

So zoznamom dokladov na odpočet dane za byt. Teraz je jasné, ako bude možné získať časť prostriedkov poskytnutých pri kúpe nehnuteľnosti. Ale ako rýchlo budú osobe vyplatené dlžné peniaze?

V prípade žiadosti o odpočet na Federálnu daňovú službu alebo MFC budete musieť počkať približne 4-5 mesiacov. Z toho sa žiadosť posudzuje do 2,5 mesiaca. Približne rovnakú sumu minie banka na prevod peňazí žiadateľovi.

Ak platiteľ dane žiada o zrážku zamestnávateľa, po odoslaní žiadosti na ustanovenom tlačive je potrebné počkať do vystavenia prvej mzdy.

V prípade odmietnutia

Ako už bolo spomenuté, žiadateľovi môže byť zamietnutý odpočet na bývanie. Ďalšie kroky priamo závisia od dôvodu odmietnutia poskytnúť finančné prostriedky.

Ak osoba neprinieslakompletný balík dokumentov alebo poskytnuté neplatné certifikáty, je možné chýbajúce „papiere“doručiť do jedného mesiaca. Nie je potrebné znovu žiadať.

Niekedy jednoducho musíte akceptovať odmietnutie odpočtu. Zvyčajne sa to stane, keď občan vo všeobecnosti nemá právo vykonávať úlohu. Napríklad, keď sa vyčerpá stanovený limit refundácií alebo sa dlho neplatí daň z príjmu.

Čo potrebujete na odpočet nehnuteľnosti - zoznam dokladov
Čo potrebujete na odpočet nehnuteľnosti - zoznam dokladov

Záver

Prišli sme na to, ako správne vystaviť odpočet na bývanie. V skutočnosti pri správnej príprave nie je ťažké dosiahnuť požadovaný výsledok. Ak osoba požiada o vrátenie za rok, bude musieť na oprávnenú osobu priniesť potvrdenie o príjme za posledný rok.

Ak má potenciálny žiadateľ problém s podaním odpočtu na bývanie, môže požiadať o pomoc súkromné sprostredkovateľské spoločnosti. Takéto organizácie za poplatok pripravia doklady o odpočítaní, vyplnia priznania a predložia žiadosti v ustanovenej forme oprávneným orgánom. Pravda, v praxi sa takýto scenár veľmi často nevyskytuje.

Populárna téma