Logo sk.techconfronts.com
Pokuta za oneskorené poistenie v roku 2015
Pokuta za oneskorené poistenie v roku 2015
Anonim

Podľa zákona si musí každý majiteľ auta poistiť svoje auto každý rok. Povinnou politikou, ktorú je potrebné zakúpiť, je OSAGO. Niektorí bezohľadní vodiči sa však s predĺžením novej zmluvy neponáhľajú a naďalej jazdia po cestách s vypršaným dokladom. Prirodzene, je to trestné zo zákona a za takéto porušenie bude potrebné zaplatiť pokutu. O tom, aká pokuta sa účtuje za poistenie po lehote splatnosti v roku 2015, sa bude diskutovať v tomto článku.

neskoré poistné pokuty
neskoré poistné pokuty

Pravidlá

Pri uzatváraní novej poistnej zmluvy a jej platbe sa najskôr musíte opýtať na dobu jej platnosti. Túto skutočnosť je jednoducho potrebné zistiť, aby ste sa neskôr inšpektora nepýtali: „Aká je pokuta za omeškanie poistenia?“.

V nedávnej minulosti bolo možné zakúpiť si OSAGO na minimálne obdobie troch mesiacov. V roku 2015 sa doba platnosti poistky predĺžila na jeden rok. Teda po dvanástich mesiacochpo uzavretí poistnej zmluvy je vodič povinný predĺžiť OSAGO alebo si zakúpiť novú u iného poisťovateľa. Ak si majiteľ auta z nejakého dôvodu nemohol kúpiť nové poistenie alebo na to jednoducho zabudol, spoločnosť automaticky predĺži dobu trvania príkaznej zmluvy bez účasti poistenca. Ak dva mesiace pred ukončením poistky vodič informoval poisťovateľa, že zmluvu neobnoví, spoločnosť ju vypovedá v deň po uplynutí doby platnosti. Majiteľ auta tak zostane bez OSAGO, pokiaľ si, samozrejme, nekúpil nové od inej organizácie.

aká je pokuta za oneskorené poistenie
aká je pokuta za oneskorené poistenie

Poistenie a nehody s ukončenou platnosťou – následky

Často dochádza k situáciám, že v prípade nehody má vinník skončenú politiku OSAGO. Čo robiť a aká je v tomto prípade sankcia za omeškanie poistenia? Faktom je, že možností je viacero, podľa ktorých sa bude pokuta počítať. Existuje napríklad doba platnosti poistky a doba používania vozidla v rámci poistenia. Ak majiteľ auta používa auto len niekoľko mesiacov v roku, potom je toto obdobie uvedené v poistnej zmluve. Ak si sadol za volant v mesiaci, ktorý nie je zapísaný v poistnej zmluve, a spôsobil nehodu, jeho OSAGO sa bude považovať za premlčané. Potom porušovateľovi hrozí správny trest, ktorý udeľuje dopravný policajt. Pokuta za poistenie OSAGO po lehote splatnosti bude 800 rubľov. Dá sa zaplatiť v ktorejkoľvek pobočke banky alebo prostredníctvom platobných terminálov,pomocou platobného systému. Mimochodom, škodu spôsobenú poškodenému nahradí vinník nehody a nie poisťovňa.

Pokuta za jazdu s vypršaným poistením

V prípade, že dopravný inšpektor zastavil auto a vodič nemal uzatvorenú povinnú poistku, napíše mu pokutu 500 rubľov.

pokuta za jazdu so skončenou poistkou
pokuta za jazdu so skončenou poistkou

Skutočne sú chvíle, keď OSAGO zostane doma kvôli obyčajnej zábudlivosti. Potom sa majiteľ auta môže proti takémuto rozhodnutiu policajta dopravnej polície odvolať na súde. Len by sa tak malo stať najneskôr do 10 dní odo dňa vystavenia protokolu. Táto skutočnosť vôbec neznamená, že prítomnosť platnej zásady umožňuje vodičom jazdiť aj bez nej. Platné poistenie teda musí byť v aute v čase, keď ho vodič šoféruje. Jeho absencia je priestupkom a majiteľovi auta bude následne účtovaná administratívna pokuta vo výške 500 rubľov, ktorá sa rovná pokute za poistenie po lehote splatnosti.

Ako obnoviť pravidlá?

Stačí prísť do kancelárie spoločnosti a vypísať žiadosť o predĺženie jej platnosti. Agent vykoná tieto zmeny v databáze a zaregistruje novú zmluvu na ďalší rok. Vodič musí zaplatiť iba za OSAGO podľa sadzieb, ktoré budú platné pre nasledujúce obdobie.

pokuta dopravnej polície za prepadnuté poistenie
pokuta dopravnej polície za prepadnuté poistenie

Ak bol majiteľ auta prichytený pri riadení vozidla v nesprávnom čase uvedenom vzmluvy, okrem toho, že bude musieť zaplatiť pokutu za poistenie po lehote splatnosti, bude musieť doplatiť aj za poistku.

Ako pridať ďalšieho vodiča

Existujú možnosti, keď je vozidlo registrované u spoločnosti a vodič, ktorý ho riadi, zapadá do poistenia. Ak sa tak nestalo, tak v prípade zastavenia a kontroly dokladov bude firme udelená pokuta. Preto by ste sa pred vyslaním svojich zamestnancov na trasu mali uistiť, že všetci majú právo riadiť toto vozidlo. Pre započítanie osôb, ktoré budú v budúcnosti jazdiť aj na aute, je potrebné informovať agenta spoločnosti pri uzatváraní zmluvy. Výpočtový koeficient bude potom trochu iný ako pri výpočte na vodiča. Vzniká logická otázka: „Aká bude v tejto situácii pokuta za poistenie po lehote splatnosti?“. Všetko zostáva rovnaké ako u jednotlivcov, to znamená za odmietnutie poistenia - 800 rubľov, za zabudnuté poistenie - 500 rubľov.

aká je pokuta za oneskorené poistenie
aká je pokuta za oneskorené poistenie

Ak sa po vystavení poistky objavil nový vodič, mali by ste okamžite ísť do kancelárie organizácie a zaplatiť dodatočnú sumu za vykonanie zmien vo výpočte poistenia.

Užitočné tipy

Z vyššie uvedeného teda môžeme vyvodiť záver, že existuje niekoľko typov administratívnych sankcií za chýbajúce pravidlá. A o tom, akú pokutu za poistenie po lehote splatnosti udelí dopravný policajt, rozhodne v závislosti od situácie výlučne on. Najťažší prehrešokpodľa zákona vodič odmietne poistiť svoju zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za čo musí zaplatiť 800 rubľov. A tak zakaždým, keď je zastavený. V ostatných prípadoch, ako je uvedené vyššie, bude pokuta 500 rubľov a odstránenie ŠPZ vo všetkých situáciách.

Samozrejme, bude lacnejšie kúpiť si jednu poistku, ako zakaždým platiť pokutu za oneskorené poistenie. Okrem toho sa výška sankcií každým rokom zvyšuje a čoskoro sa budú rovnať úplným nákladom na ročnú zmluvu o ochrane zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Populárna téma