Logo sk.techconfronts.com
Zodpovednosť za oneskorené OSAGO. Môžem jazdiť s vypršaným poistením OSAGO? Je možné obnoviť vypršanú zmluvu OSAGO?
Zodpovednosť za oneskorené OSAGO. Môžem jazdiť s vypršaným poistením OSAGO? Je možné obnoviť vypršanú zmluvu OSAGO?
Anonim

V súčasnosti jazdí po cestách našej krajiny obrovské množstvo vozidiel. Keďže počas jazdy môžu nastať rôzne situácie, každý vodič by mal vedieť, že vždy musí mať uzatvorenú poistku v súlade s platnou legislatívou. Množstvo motoristov sa potýka s problémom, keď si z nejakého dôvodu nestihnú predĺžiť poistenie svojho vozidla. Preto majú otázku: „Je možné jazdiť so skončeným poistením OSAGO?“. Podľa platnej legislatívy je prísne zakázané vychádzať autom z garáže bez poistenia. Čo sa však stane, ak stále jazdíte na aute s neplatným OSAGO? Aké druhy trestov za to ukladajú dopravní policajti, ako aj aké pokuty a aké sumy sa uplatňujú. O tomto a oveľa viac sa dozviete nižšie.

Prečo vznikajú poistné nedoplatky?

po splatnosti OSAGO
po splatnosti OSAGO

Oneskorené OSAGO nie je trestným činom ani rozsudkom, ale len dôsledkompre ktoré existujú určité dôvody. Ako ukazujú štatistiky, každý rok je na cestách viac a viac vodičov, ktorí jazdia na svojom aute s vypršaným autoobčianstvom.

Dôvody sú:

 • nedostatok času na návštevu poisťovne;
 • zábudlivosť alebo nedbalosť vodičov;
 • dobrovoľné zrušenie poistných služieb.

Toto sú najčastejšie dôvody, prečo mnohí motoristi jazdia s vypršaným poistením. V poslednej dobe je však príčina tohto problému iného charakteru, nesúvisí s vyššie uvedenými faktormi. Ide o to, že v súčasnosti je pre veľké fronty jednoducho nemožné obnoviť poistenie včas. Mnoho vodičov sa teda po niekoľkých hodinách čakania jednoducho otočí a odíde.

Aký je dôvod?

Zodpovednosť za omeškanie OSAGO z veľkej časti nesú samotné poisťovne. Ide o to, že za posledných pár rokov sa náklady na poistku výrazne zvýšili, pretože do nej okrem poistenia samotného vozidla patrí aj množstvo doplnkových služieb, akými sú životné, zdravotné, majetkové a iné poistenie. To viedlo k tomu, že OSAGO začalo veľmi tvrdo narážať na vrecká majiteľov áut.

V snahe prilákať nových zákazníkov a zvýšiť ich vlastný príjem začali mnohí poisťovatelia ponúkať automobilovým nadšencom možnosť získať poistku bez zbytočných služieb. Bolo dosť tých, ktorí chceli túto možnosť využiť, čo následne viedlo k formáciiobrovské rady.

Platnosť uplynula OSAGO: definícia pojmu

Aká je pokuta za zaniknuté poistenie motorových vozidiel
Aká je pokuta za zaniknuté poistenie motorových vozidiel

Každý vodič by mal vedieť, že takýto pojem v legislatíve neexistuje. Samozrejme, tento pojem sa používa ako konštatovanie skutočnosti nepredĺženia poistenia, ale nemá žiadnu právnu oporu. Do roku 2009 mal podľa SDA každý vodič právo viesť vozidlo, aj keď mu skončila poistná zmluva, dnes však túto možnosť nemá.

Ako sa dnes veci majú?

Mesiac stanovený zákonom bol daný motoristom na to, aby sa zamysleli nad potrebou povinného poistenia svojho vozidla a predĺžili si zaniknuté poistenie OSAGO. Počas tejto doby bola poistka považovaná za skončenú, ale nestratila svoju platnosť a dopravní policajti nemali právo pokutovať vodiča.

V súčasnosti je všetko úplne inak. Polícia má právo udeliť pokutu hneď nasledujúci deň po skončení platnosti poistky. Dôvodom je skutočnosť, že vládne agentúry prepracovali legislatívu a rozhodli, že každý vodič by sa mal starať o obnovenie poistenia vopred, dokonca aj pred dátumom vypršania platnosti.

Aké to bude jazdiť s vypršanou poistkou?

Každý vodič má záujem o otázku: „Platnosť OSAGO vypršala, čo za to hrozí?“Odpoveď na ňu možno nájsť v prvej časti článku 12.37 Kódexu správnych deliktov Ruskej federácie, v ktorom v roku 2014zmeny, ktoré nadobudli účinnosť 15. novembra 2015. Podľa tohto legislatívneho aktu sa za vedenie vozidla bez poistenia alebo ak sa poistka stane neplatnou, poskytuje peňažná pokuta vo výške 800 rubľov. Po zaplatení pokuty bude môcť vodič okamžite pokračovať v jazde.

Suma je dosť malá, takže veľa vodičov radšej zaplatí pokutu niekoľkokrát, než aby minuli báječné peniaze na obnovenie svojho občianstva. Okrem toho budete musieť zaplatiť peňažnú pokutu iba v prípade, že vás zastaví dopravný policajt.

Koľkokrát možno uložiť peňažnú pokutu za poistenie po lehote splatnosti?

Takže už viete, aká je pokuta za omeškanie poistenia OSAGO. Tu však vyvstáva ďalšia celkom logická otázka: „Koľkokrát za deň môže vodič dostať pokutu za absenciu alebo omeškanie poistnej zmluvy?“

je možné predĺžiť OSAGO, ak uplynula
je možné predĺžiť OSAGO, ak uplynula

Podľa legislatívy Ruskej federácie nemajú dopravní policajti právo udeliť pokutu jednému vodičovi niekoľkokrát za ten istý priestupok. V prípade zaniknutého poistenia je to však trochu inak. Peňažná pokuta v prípade, že vodič omeškal OSAGO o 1 deň, bude uložená po odhalení, takže ak vás zastavia trikrát za deň, budete musieť zaplatiť pokutu rovnaký počet krát. Dôvodom je skutočnosť, že pokuta sa neudeľuje za samotné meškanie poistnej zmluvy, ale za vedenie nepoisteného vozidla, čo je samostatné porušenie a zahŕňa samostatnú peňažnú pokutu v každom prípade.samostatný prípad.

Výška peňažných pokút za poistenie po lehote splatnosti pre právnické osoby

Pri výške peňažných pokút pre fyzické osoby je všetko jasné, no aká je pokuta za omeškanie poistenia OSAGO pre právnické osoby? Všetko tu nie je také jednoduché, pretože táto oblasť legislatívy je stále ďaleko od dokonalosti. Celý problém spočíva v tom, že právnická osoba má právo uzavrieť poistnú zmluvu na každé vozidlo, ktoré je v korporátnom vlastníctve. Všetko, čo súvisí s poistením auta, však nerieši sám zamestnávateľ, ale najatý zamestnanec, ktorý auto šoféruje. Je to on, kto zaplatí pokutu vydanú za poistenie po lehote splatnosti.

Ako riešiť túto situáciu?

Ak pracujete ako vodič v spoločnosti, musíte okamžite svojmu manažmentu pripomenúť potrebu obnoviť si občianstvo. Najlepšie je začať s tým aspoň tri mesiace pred vypršaním platnosti poistky. Ak nebolo predĺženie lehoty splatnosti OSAGO ukončené včas a bola vám uložená pokuta, mali by ste od zamestnávateľa požadovať preplatenie. Ak riaditeľ spoločnosti odmietne preplatiť, potom jediným východiskom v tejto situácii bude obrátiť sa na súd.

Podmienky platnosti poistnej zmluvy

Platnosť politiky CTP vypršala, čo robiť
Platnosť politiky CTP vypršala, čo robiť

Pred zodpovedaním otázky, či je možné obnoviť vypršanú zmluvu OSAGO, je potrebné porozprávať sa o platnosti občana motorového vozidla.

V súčasnosti existujú tri kategórie vozidiel, ktoré podliehajúPoistenie:

 • Cudzie autá, ktoré sa dočasne zdržiavajú na území Ruskej federácie. Táto kategória podlieha povinnému poisteniu a vodičovi je ponúknutá dočasná poistka platná na 5 až 15 dní. Zároveň sú náklady na OSAGO rovnaké bez ohľadu na termín.
 • Cudzie vozidlá pohybujúce sa po krajine. V tomto prípade je povinné zakúpiť si OSAGO na 20 dní.
 • Každé vozidlo, ktoré bude trvalo zaregistrované na dopravnej polícii. Do tejto skupiny patria absolútne všetky autá registrované v Ruskej federácii. Pre nich sa kupuje poistka s dobou platnosti od troch mesiacov do jedného roka.

Pri žiadosti o poistenie je potrebné vziať do úvahy skutočnosť, že nie všetci vodiči využívajú svoje auto po celý čas. Niektorí opúšťajú krajinu za účelom rekreácie alebo práce, iní cestujú len v lete alebo v zime. Nájdu sa aj takí, ktorí plánujú svoje auto v blízkej dohľadnej dobe predať. Ak platnosť vašej politiky OSAGO vypršala, čo robiť v tomto prípade bude popísané nižšie. Je nevyhnutné vziať do úvahy obdobie, na ktoré potrebujete novú poistku, aby ste nepreplatili mesiace, počas ktorých bude auto nečinné.

Rozšírenie MTPL: čo je na to potrebné?

Každý vodič sa zaujíma o otázku, či je možné predĺžiť OSAGO. Ak platnosť poistky vypršala, treba ju jednoducho obnoviť. Aby ste to dosiahli, musíte nájsť správnu poisťovňu, ktorá ponúka najvýhodnejšie podmienky a nízke sadzby.

Okrem toho si budete musieť pripraviť balík dokumentov, ktoréobsahuje:

 • výpis zavedeného formulára;
 • pas občana Ruskej federácie pre fyzické osoby;
 • osvedčenie o registrácii právnickej osoby pre právnické osoby;
 • doklad o registrácii auta na dopravnej polícii;
 • technický list;
 • lístok pri absolvovaní kontroly.

Tento balík dokumentov je povinný na získanie alebo obnovenie poistenia, preto by ste ho mali pripraviť vopred, aby sa celý proces urýchlil.

Čo robiť v prípade nehody, ak platnosť OSAGO vypršala?

obnoviť zaniknuté poistenie motorových vozidiel
obnoviť zaniknuté poistenie motorových vozidiel

Ak ste mali dopravnú nehodu, no máte po ruke OSAGO, ktorého platnosť vypršala, potom bude najlepším východiskom z tejto situácie vyriešiť problémy s druhou stranou bez zapojenia príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Veď okrem zaplatenia opravy poškodenému budete musieť zaplatiť aj pokutu.

Ak je vinníkom nehody iný vodič, môžete získať náhradu za spôsobenú škodu na mieste alebo prostredníctvom súdu. Ak sa nehoda stala vašou vinou, potom opravu vozidla, náhradu spôsobenej morálnej ujmy a náhradu ostatných výdavkov s tým spojených v plnej miere znášate Vy. Zároveň sa neodporúča odmietnuť vyplatenie odškodného, pretože poškodený alebo jeho poisťovňa môže podať žalobu.

Je možné vyhnúť sa pokute s poistením po lehote splatnosti?

Asi každého vodiča zaujíma otázka, či je možné vyhnúť sa zodpovednosti zavedenie vozidla bez povinného zmluvného poistenia alebo v prípade uplynutia doby jeho platnosti. Bez ohľadu na to, aké zvláštne to môže znieť, existuje jedna možnosť, ako sa oslobodiť od platenia pokuty. Na to sa však musíte vopred pripraviť na stretnutie s dopravnými policajtmi. Okrem toho musí vozidlo riadiť iný vodič.

zodpovednosť za poistenie po lehote splatnosti
zodpovednosť za poistenie po lehote splatnosti

Ak máte OSAGO po lehote splatnosti a nestihli ste ho načas alebo si ho z nejakého dôvodu nechceli obnoviť, potom sa môžete vyhnúť trestu, ak napíšete splnomocnenie na vedenie auta pre inú osobu. Ak počas zastávky nevediete hliadku, nebude nasledovať žiadna peňažná pokuta.

Je však veľmi dôležité pochopiť, že to bude fungovať iba vtedy, ak auto nešoférujete. Vec sa má tak, že súčasná legislatíva dovoľuje šoférovať auto každému vodičovi, na ktorého meno bolo vydané splnomocnenie. V tomto prípade sa s ním legálne zaobchádza ako s novým vlastníkom, ktorý má zákonných 10 dní, počas ktorých môže riadiť auto bez poistenia.

Ako je poistenie auta v zahraničí?

Ak porovnáme výšku peňažnej pokuty, ktorú platia ruskí motoristi za jazdu bez poistenia s tou v zahraničí, 800 rubľov sa nám bude zdať len centy. Výška pokút za tento priestupok môže v európskych krajinách dosiahnuť 700 eur, v niektorých prípadoch môže byť vodičovi aj odobratý vodičský preukaz.práva. Načo však chodiť ďaleko, ak v susednej Ukrajine, kde životná úroveň nie je taká vysoká, sa pokuta môže pohybovať od 425 do 850 hrivien (od tisíc do dvetisíc rubľov), čo je viac ako v Rusku.

Bolo by teda celkom logické predpokladať, že v blízkej dohľadnej budúcnosti sa v Rusku môžu pokuty za vedenie auta s vypršaným poistením zvýšiť na celkom pôsobivú veľkosť.

predĺženie platnosti OSAGO
predĺženie platnosti OSAGO

Všeobecné tipy a triky

Aby sa predišlo rôznym problémom, odporúča sa včas zaplatiť všetky pokuty udelené za porušenie akýchkoľvek pravidiel cestnej premávky. Ide o to, že za omeškanie sa účtuje pokuta, v dôsledku čoho sa 800 rubľov môže nielen zdvojnásobiť, ale vodič môže byť aj uväznený na 15 dní. Pokuty je najlepšie zaplatiť do 20 dní od vyhotovenia administratívneho protokolu. V tomto prípade môžete získať zľavu 50 percent.

Okrem toho sa neodporúča hádať sa alebo byť neslušní voči dopravným policajtom. S úradmi sa musíte rozprávať veľmi pokojne a slušne a tiež by ste sa mali pokúsiť vysvetliť celú situáciu a požiadať ich, aby vstúpili do vašej pozície. V tomto prípade je vysoká pravdepodobnosť, že vám nebude udelená pokuta, ale iba slovné upozornenie.

Populárna téma