Logo sk.techconfronts.com

Ako vypočítať priemerný zárobok za služobnú cestu a plat za dovolenku

Ako vypočítať priemerný zárobok za služobnú cestu a plat za dovolenku
Ako vypočítať priemerný zárobok za služobnú cestu a plat za dovolenku
Anonim

Ako zaplatiť za dni strávené zamestnancom na pracovnej ceste? Toto je problém, s ktorým sa začínajúci účtovník nepochybne stretne. Čo je jednoduchšie, ako mu dať pravidelný plat, pretože celý ten čas pracoval pre podnik. Všetko, čo súvisí s pracovnoprávnymi vzťahmi, je však následne podrobené starostlivej kontrole regulačných orgánov.

Výpočet priemerného zárobku pri pracovnej ceste
Výpočet priemerného zárobku pri pracovnej ceste

Keď zamestnanec nahlási predbežnú správu s priložením potvrdenia, kde je konkrétne zaznamenané: „odišiel z“N “, prišiel do „ S “atď…, účtujú sa mu diéty, platí na cestovné, príjmy z hotelov a iné výdavky. Okrem toho je potrebné vypočítať priemerný zárobok na pracovnej ceste. Treba si uvedomiť, že platba za sviatky a víkendy strávené na výlete je dvojnásobná. Výpočet priemerného zárobku pri pracovnej ceste je jednoduchý. Výšku odmeny za 12 mesiacov delíme pracovnými dňami tohtorokov a potom vynásobíme dĺžkou trvania pracovnej cesty. Upozorňujeme, že nemocenská dovolenka, dovolenka a iné sociálne dávky by sa mali z časového rozlíšenia odstrániť. A zároveň to zahŕňa odmeny (ktoré sa v týchto mesiacoch pripisujú), rôzne príplatky (za škodlivosť, odslúženú dobu, ako aj pracovné podmienky atď.), príplatky za kombinovanie pozícií, prácu v noci, nadčasy, dovolenky, ako aj materiálnu pomoc (v peňažnom a materiálnom zmysle).

Pracovná cesta – postup pri výpočte priemerného zárobku
Pracovná cesta – postup pri výpočte priemerného zárobku

Z času na čas dochádza v podnikoch k zvýšeniu miezd. Na celkovom príjme sa tak budú podieľať dve obdobia. Prvým je mzda pred zvýšením vynásobená koeficientom získaným z pomeru novej sadzby k starej. Majte však na pamäti aj to, že len časové rozlíšenie, ktoré sa zvyšuje súčasne s platom, podlieha úprave a zvyšok zostane nezmenený. Navyše, ak k ich rastu došlo v dôsledku presunu na inú pozíciu, nie sú potrebné žiadne prepočty. Celková suma sa potom pripočíta k odmene za druhé obdobie. Ďalej sa výpočet priemerného zárobku pri pracovnej ceste opakuje obdobne ako pri uvedenom spôsobe. Všetky platby sa spočítajú, vydelia počtom pracovných dní a výsledná hodnota sa vynásobí počtom dní trvania cesty.

Výpočet priemerného zárobku na dovolenku má svoje vlastné nuansy. Ak zamestnanec nedostal zaplatené tri dni pred dovolenkou, môžete pokojne napísať žiadosť o odloženie dovolenky (v opačnom prípade je za omeškanie splatný úrok - článok 124). Spôsob výpočtu základu je podobný ako pri výpočte priemerupríjem zo služobnej cesty. Rovná sa aj predchádzajúcim 12 mesiacom, okrem toho, že nezahŕňajú mesiac, z ktorého idú na dovolenku.

Výpočet priemerného zárobku na dovolenku - relaxačná dovolenka
Výpočet priemerného zárobku na dovolenku - relaxačná dovolenka

Plata za dovolenku sa vypočíta takto: celkový príjem sa vydelí súčinom 12 (počet mesiacov) a 29,4 (priemerný mesačný počet hodín), potom sa vynásobia dňami odpočinku. Pomerne často sa stáva, že zamestnanec v predchádzajúcom období už odpočíval alebo bol chorý. Potom sa postup pri výpočte priemerného zárobku líši len v tom, že prvé číslo nebude vyzerať ako 12x29,4, ale takto: 29,4 x počet celých mesiacov + kalendárne dni z neúplných. Na druhej strane sa každé obdobie, ktoré nie je úplne odpracované, vypočítava samostatne. Na tento účel sa 29, 4 vydelí dňami zvoleného mesiaca a potom sa vynásobí odpracovanými dňami toho istého časového obdobia. Platby za nemocenské, služobné cesty a dovolenky sa odpočítavajú od základného príjmu. Zvyšok zostáva nezmenený. Odškodnenie sa vypočíta podobným spôsobom, keď špecialista nechce ísť na dovolenku alebo dá výpoveď.

Populárna téma