Logo sk.techconfronts.com

Čo je postih v poistení?

Čo je postih v poistení?
Čo je postih v poistení?
Anonim

Kde sa dnes v poistení najčastejšie využíva regres? Proces a podstatu subrogácie (regresu) popisuje a odôvodňuje Občiansky zákonník. Regres v poistení je podľa zákona právom poisťovateľa uplatniť nároky voči strane vinnej zo spôsobenia škody na predmete poistenia, ktorá viedla k vzniku poistnej udalosti.

uplatnenie v poistení
uplatnenie v poistení

Najčastejšie sa regresné nároky podávajú za škody spôsobené na nasledujúcich druhoch majetku: automobilové vybavenie;

  • obytné a komerčné nehnuteľnosti;
  • hodnoty a domáce spotrebiče.

Lídrom v počte prípadov, v ktorých sa uplatňuje opravný prostriedok, je poistenie motorových vozidiel, a to osobné aj služobné.

Článok 76 Pravidiel OSAGO upravuje všetky otázky súvisiace s regresnými nárokmi poisťovní. Ako to celé funguje v praxi? V prípade nehody sa vykoná obhliadka poškodeného vozidla a zisťuje sa osoba (alebo osoby) zodpovedné za spôsobenie škody. Poisťovateľ odškodní poisteného vlastníka vozidla za straty, ktoré vznikli v rámci poistnej sumy.

regresné poistenie
regresné poistenie

Ďalej spoločnosť, ktorá chce získať späť zaplatené peniaze, podá žalobu na súd. Sudca preskúma všetky dokumenty poskytnuté stranami a rozhodne, či uspokojí regresný nárok. Toto je poistný opravný prostriedok v akcii.

Sú dve možnosti, kto preplatí sumu požadovanú poisťovňou. Prvý znamená, že vinník má uzatvorenú havarijnú poistku. V tomto prípade nároky idú jeho poisťovateľovi, ktorý je za ne zodpovedný. Je možné, že dôjde k prekročeniu limitu platieb za poistnú udalosť, následne bude zvyšná suma vymáhaná od vinníka. Ak vinník nemá poistnú zmluvu, hradí celú sumu v plnej výške.

Právo na preddavok v poistení vzniká v prípade preukázaného úmyslu spôsobiť škodu na zdraví alebo majetku poisteného. Tiež základy sú:

  • vyhľadanie vinníka v čase spôsobenia škody v alkohole alebo inej intoxikácii;
  • chýbajúce právo určenej osoby viesť vozidlo, ktoré sa stalo nehodou;
  • neoprávnené opustiť miesto činu;
  • vznik poistnej udalosti počas obdobia, na ktoré sa poistná zmluva nevzťahuje
  • riadenie prepravy osobou, ktorá k tomu v súlade s poistnou zmluvou nie je oprávnená.
poistenie domácnosti
poistenie domácnosti

Poistený majetok

Po motorových vozidlách je druhým najčastejším oporou v poistení nehnuteľnosti. Môžete si poistiť takmer všetko: byt,dom, sklad alebo obchod. Obozretní občania si navyše poisťujú drahé opravy a domáce spotrebiče proti rôznym problémom – od požiaru až po povodeň.

Dobrovoľné poistenie domácnosti poskytne odškodné, ak byt zatopí vinou susedov, zlodeji navštívia daču alebo zhorí elektrické zariadenie v dôsledku prepätia. Potom bude „hlavou“poisťovne pátranie po zodpovedných za škodu a dôkazy potvrdzujúce ich vinu. Pokiaľ, samozrejme, poisťovateľ nechce voči nim uplatniť regresné nároky a získať ich peniaze späť.

Populárna téma