Logo sk.techconfronts.com

Pôžička na rozvoj malého podnikania. Získanie problémov

Pôžička na rozvoj malého podnikania. Získanie problémov
Pôžička na rozvoj malého podnikania. Získanie problémov
Anonim

Slabý rozvoj podnikateľskej aktivity je dôsledkom nielen administratívnej a regulačnej politiky v tejto oblasti, ale aj problematického prístupu k požičaným prostriedkom. Faktom je, že ešte pred krízou úver na malý rozvoj

úver na rozvoj malého podnikania
úver na rozvoj malého podnikania

obchod nepatril medzi prioritné bankové produkty.

Kľúčové problémy s pôžičkami

Hlavným problémom tohto postoja je netransparentná štruktúra podniku. Primitívna úroveň finančnej gramotnosti podnikateľa je pre banky zbytočným a často rizikovým faktorom. Ani stabilná finančná spoločnosť s transparentnou činnosťou si nie vždy dokáže zobrať úver na rozvoj malého podnikania. Čo môžeme povedať o nedostatočnej schopnosti podnikateľa vypracovať pre banku základnú finančnú a účtovnú správu. Ďalším problémom je malé percento vlastného kapitálu v základnom imaní podniku. Je veľmi ťažké získať úver na rozvoj malého podnikania, ak súvaha spoločnosti obsahuje iba 5-15% vlastných financií a zvyšok sú požičané prostriedky. Každá chyba v riadení podniku môžepremeniť na bankrot. Pre stabilné

úver na rozvoj malého podnikania
úver na rozvoj malého podnikania

rozvoj spoločnosti si vyžaduje minimálne 30 % investovaných vlastných prostriedkov. Okrem toho, aby banka mohla poskytnúť pôžičku na rozvoj malých podnikov, budete musieť mať podnikateľský plán, ktorý uvádza všetky fázy rozvoja podniku. Ale aj v tomto prípade finančná gramotnosť podnikateľov zanecháva veľa želaní.

Ako získať

Pred poskytnutím úveru na rozvoj malých podnikov bude Sberbank, VTB alebo iná úverová inštitúcia vyžadovať povinné záruky na jeho vrátenie. Splácanie dlhu sa uskutočňuje na úkor prijatého zisku podniku bez sťahovania peňazí z obehu. To znamená, že prijatý príjem musí byť výrazne vyšší ako úroková sadzba, preto na získanie pôžičky potrebujete

pôžička na rozvoj malého podnikania Sberbank
pôžička na rozvoj malého podnikania Sberbank

realisticky zhodnoťte možnosti svojho podnikania. Okrem ukazovateľov vysokého príjmu musí žiadateľ predložiť zabezpečenie úveru. Banky ako takýto kolaterál akceptujú kolaterál, ktorý musí byť likvidný a porovnateľný s požadovanou sumou. Predpokladom na poskytnutie úveru je dostupnosť poistenia nielen pre kolaterál a výnosné aktíva, ale aj pre život majiteľa podniku. Úver na rozvoj malého podnikania si bude vyžadovať prítomnosť ručiteľov z radov obchodných partnerov, právnických alebo fyzických osôb, ako aj kľúčových podnikateľov. Takáto podpora preukáže spoľahlivosť a dobrú povesť žiadateľa. Okrem celého balíka dokumentov môže bankapožiadať o vypracovanie zmluvy o práve odpísať disponibilné prostriedky, ak dôjde k porušeniu úverových podmienok zo strany dlžníka. Ďalším krokom pri poskytovaní pôžičky bude kontrola spoľahlivosti dlžníka. A až potom bezpečnostná služba rozhodne: „áno“alebo „nie“. Tretia možnosť nemôže byť. To, čím sa riadia zamestnanci banky pri oznamovaní takéhoto výsledku, sú dôverné informácie. Okrem toho sa klientovi nikdy neoznamujú dôvody odmietnutia. Toto je všeobecne akceptovaná politika všetkých bánk.

Populárna téma