Logo sk.techconfronts.com

Čo je zúčtovacie obdobie vo finančnom systéme?

Obsah:

Čo je zúčtovacie obdobie vo finančnom systéme?
Čo je zúčtovacie obdobie vo finančnom systéme?
Anonim

Čo je fakturačné obdobie? V prvom rade si všimneme, že ide o pomerne široký pojem, ktorý sa používa v úplne iných oblastiach ľudskej činnosti. Napríklad v účtovníctve pri výpočte mzdy za dovolenku. Ak teda hovoríme o zúčtovacom období v globálnejšom zmysle, tento pojem umožňuje vyhodnotiť efektivitu investičného projektu počas daného časového obdobia od začiatku projektu až po jeho ukončenie. Každá oblasť však môže mať svoju vlastnú definíciu tohto pojmu.

aké je zúčtovacie obdobie v banke
aké je zúčtovacie obdobie v banke

Funkcie

Fakturačné obdobie spravidla nie je jednorazové, ale opakujúce sa obdobie, ktoré je vo finančnom systéme zavedené pre pohodlie vzájomného vyrovnania. Po tomto období sa spočítajú výsledky, dokončia sa výpočty a ostatné finančné transakcie.

Pre fakturačné obdobie neexistujú žiadne konkrétne termíny. Často sa určuje individuálne a vždy sa uvádza vdohoda medzi stranami. Po jeho dokončení by sa mali vykonať výpočty.

Trvanie

Spravidla odpoveď na otázku: "Aké je fakturačné obdobie?" znie jednoducho. Najčastejšie je to jeden kalendárny mesiac. Je však dôležité pochopiť, že to nie je vždy tak. Napríklad v dôchodkovej legislatíve sa za takýto interval považuje jeden rok. V niektorých prípadoch môže byť fakturačné obdobie kratšie (šesť mesiacov, štvrťrok) a oveľa kratšie (deň alebo dokonca niekoľko hodín). Posledný prípad je relevantný, pokiaľ ide o burzu. Sprostredkovatelia majú obmedzený počet hodín na obchodovanie s cennými papiermi.

Musíte teda pochopiť, že pri odpovedi na otázku: „Čo je to „fakturačné obdobie“?“, nemôžete uviesť konkrétne časové obdobie. V každom prípade to závisí od aplikácie a niekedy sa rozhoduje individuálne.

aké je fakturačné obdobie karty
aké je fakturačné obdobie karty

V banke

Úverová inštitúcia je jednou z organizácií, cez ktoré denne prechádzajú kolosálne finančné toky. Nie je prekvapujúce, že sa tu aktívne používa výraz „fakturačné obdobie“.

Pôžičky si berú najmä banky. V tomto prípade je veľmi dôležité prediskutovať s klientmi podmienky splácania. Tu sa hodí pojem „účtovacie obdobie“. V zmluve musí byť uvedené, aké časové obdobie sa ako to použije. Spravidla ide o jeden kalendárny mesiac, po uplynutí ktorého musí klient vykonať ďalšiu platbu.

Je dôležité vedieť nielen to, čo je „vyrovnanieobdobie“v banke, ale aj na čo slúži. Okrem vyššie uvedených pôžičiek existuje mnoho ďalších finančných transakcií, pre každú z nich je možné nastaviť iné časové obdobie na sčítanie.

Napríklad aj pri používaní debetných kariet sa klient pri objednávaní výpisu z účtu stretáva s pojmom „účtovacie obdobie“. Zobrazí finančné transakcie uskutočnené počas určeného časového obdobia.

aké je fakturačné obdobie karty
aké je fakturačné obdobie karty

Na mape

Poďme si podrobnejšie povedať, aké je fakturačné obdobie karty. To platí najmä pre tých zákazníkov, ktorí používajú kreditnú kartu. Pri použití požičaných prostriedkov v banke musíte platiť včas, aby ste sa vyhli omeškaniu a tým sa vyhli úrokovým poplatkom.

Aktívnym používaním kreditnej karty teda klient vykonáva množstvo transakcií, od bezhotovostných platieb v maloobchodných predajniach až po výbery hotovosti.

Fakturačné obdobie je v tomto prípade časový úsek, po uplynutí ktorého sa na karte zostaví prehľad, ktorý zohľadňuje všetky výdavky a doplnenie zostatku. V prípade kreditnej karty je to potrebné pre správny výpočet úroku, ktorý banka nazbiera.

aké sú fakturačné dni
aké sú fakturačné dni

Čo potrebujete vedieť?

Pre zákazníkov, ktorí používajú kreditné karty, je dôležité vedieť, že sa dôrazne neodporúča zanedbávať dátumy splatnosti úrokov. V opačnom prípade nasledujú prieťahy a po nich nasledujú sankcie.sankcie zo strany bánk, ako aj negatívne dôsledky v podobe poškodenej úverovej histórie.

Preto je dôležité vedieť, aké sú dni fakturačného obdobia a prečo ich musíte vedieť správne vypočítať.

  1. V prvom rade vám umožňuje kontrolovať výpočet úrokov na kreditnej karte. Akonáhle sa doba odkladu skončí, banka automaticky vypočíta úrok za použitie požičaných prostriedkov. Ak nezaplatíte včas, tomu sa nevyhnete.
  2. Je dôležité pochopiť, že koniec fakturačného obdobia kreditnej karty je deň, kedy by už mali byť prostriedky pripísané na účet. Zároveň je lepšie vykonať ich skutočné zavedenie vopred. Je to preto, že prostriedky môžu byť oneskorené.
  3. Zúčtovacie obdobie pre rôzne banky môže mať rôzne trvanie. Toto je dôležité zvážiť pre zákazníkov, ktorí používajú kreditné karty od viacerých finančných inštitúcií. V tomto prípade je ľahké sa zmiasť. Aby ste tomu zabránili, je dôležité poznať fakturačné obdobie.

Dovolenka

Väčšina ľudí pracuje ako zamestnanci a má stáleho zamestnávateľa. Ak je pracovný pomer formalizovaný, zamestnanci majú nárok na ročný platený odpočinok. Preto bude užitočné vedieť, aká je predpokladaná dĺžka dovolenky. Keď poznáte svoje pracovné práva, budete môcť zabrániť ich porušovaniu.

aká je výplatná lehota na dovolenku
aká je výplatná lehota na dovolenku

V zmysle Zákonníka práce je teda zamestnávateľ povinný poskytnúť každému zamestnancovi 28 kalendárnych dní odpočinku ročne. Avšak, prePri niektorých profesiách je možné túto hodnotu upraviť smerom nahor. Napríklad pri práci v nebezpečných podmienkach.

Zúčtovacie obdobie vám v tomto prípade umožňuje správne vypočítať priemerný zárobok. Na základe prijatého čísla účtovníci vypočítajú výšku dovolenky. A v prípade odmietnutia zvyšku stanoveného zákonom má zamestnanec právo na peňažnú náhradu. Na jej výpočet potrebujete vedieť aj dĺžku zúčtovacieho obdobia. Toto je základ pre všetky druhy výpočtov v účtovníctve.

Musíte pochopiť, že fakturačné obdobie zahŕňa iba dni, v ktorých zamestnanec plnil svoje pracovné povinnosti. Do tohto obdobia sa napríklad nezapočítava materská dovolenka. To platí aj pre neprítomnosti a dovolenky na vlastné náklady.

Populárna téma